×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 25 april 2019 af.
Online nascholing voor leraren
 

Klopt dit wel? – Vermoedens van kindermishandeling

Informatie: 

De term kindermishandeling heeft een brede inhoud. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een vermoeden van kindermishandeling: wat kun je doen, wat mag je doen, hoe pak je dat aan? Wettelijke richtlijnen geven je ondersteuning en houvast. Deze cursus behandelt je taken en mogelijkheden volgens de Meldcode Kindermishandeling.

25 april 2019
Preview video: 

[]

Leerdoelen: 

Aan het eind van de cursus kun je:
- risicofactoren van kindermishandeling benoemen, herkennen en signaleren
- beschrijven wat de do’s en don’ts zijn bij een vermoeden van kindermishandeling
- de verwijsmogelijkheden bij vermoedens van kindermishandeling benoemen

Auteur: 

drs. Bertine Spooren

Bertine Spooren studeerde in 1998 af als arts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkte tot 2012 als eerstelijns forensisch arts. In 2012 ging zij werken als forensisch arts voor kinderen bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht. Hun motto: ‘Letsels laten spreken’. In 2014 werd zij aan de Faculteit voor Rechtsgeleerdheid van de universiteit in Leiden opgeleid tot geregistreerd gerechtelijk deskundige in strafzaken die gaan over kindermishandeling. Zij richtte ‘Spooren educatie en review’ op om haar kennis en kunde bij een vermoeden van kindermishandeling te delen.