Kindermishandeling: signaleren en werken met de meldcode (2024)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Wat is kindermishandeling nu eigenlijk? Wanneer gaan 'zorgen' over in vermoedens van kindermishandeling? In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om kindermishandeling in de kinderopvang te herkennen en te bespreken. Protocollen zijn ontwikkeld en aandachtsfunctionarissen zijn aangesteld. De Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2013 van kracht en sinds 2019 uitgebreid. Deze is bekend als: de verbeterde meldcode. 

Deze cursus gaat over het herkennen en handelen bij het vermoeden van kindermishandeling en het nemen van de juiste stappen aan de hand van de verbeterde meldcode.

Het is belangrijk om de kennis uit deze cursus te herhalen. Daarom kun je bij deze cursus per kalenderjaar een certificaat behalen. Met deze versie van de cursus krijg je een certificaat voor 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • signalen van zorgelijke situaties rondom huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen
 • de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inzetten
 • zorgelijke situaties bespreken met kind en ouders
 • aangeven tot waar jouw invloed reikt en waar jouw expertise rondom handelen stopt
 • uitleggen wat Veilig Thuis doet en wat de rol is van Veilig Thuis bij een melding

Auteur

 • Sandra Nootenboom

  Sandra Nootenboom heeft na haar opleiding HBO-V de Kinderaantekening, Intensive care Pediatrie/Neonatologie en de opleiding Spoed Eisende Hulp afgerond in het Erasmus Medisch Centrum, locatie Sophia. Aldoor stond de signalering van kindermishandeling centraal in haar eindopdrachten voor deze opleidingen. In 2004 ontving zij de Anna Reynvaan praktijkprijs voor de ontwikkeling van een ‘stroomdiagram signalering van kindermishandeling’. Dit stroomdiagram heeft op vele Spoed Eisende Hulp afdelingen in heel Nederland navolging gekregen.

  Sandra heeft een ruime ervaring in het geven van onderwijs. Zo was zij o.a. intensief betrokken in pediatrische scholingen binnen de ambulancehulpverlening.

  Sinds 2009 was Sandra als gespecialiseerd forensisch (kinder)verpleegkundige werkzaam op de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht. Deze polikliniek was uniek in Nederland en hield zich bezig met letseldiagnostiek bij kinderen in het kader van waarheidsvinding bij kindermishandeling.

  Sinds 2013 leidt zij de Opleiding Forensische Verpleegkunde.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht