Zelfvertrouwen stimuleren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als een kind zelfvertrouwen heeft, heeft hij vertrouwen in zichzelf en een realistische kijk op zijn eigen kunnen. Het hebben van een positief zelfbeeld heeft ook positieve effecten op andere ontwikkelingsgebieden, zoals de taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Maar waarom heeft het ene kind veel zelfvertrouwen en het andere kind niet? Waar komt dit zelfvertrouwen vandaan? Waarom is het belangrijk voor een kind om zelfvertrouwen te hebben? 

Kinderen met een gebrekkig zelfvertrouwen vertonen vaak gedrag waarmee ze proberen te voorkomen dat ze zich akelig of minderwaardig voelen, zoals terugtrekking of juist overcompensatie. 

In deze cursus leer je hoe zelfvertrouwen zich uit in verschillende leeftijdsfasen, hoe jij het zelfvertrouwen van een kind kunt vergroten en hoe je een kind met weinig zelfvertrouwen kunt ondersteunen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • gedrag herkennen van kinderen met veel of juist weinig zelfvertrouwen
 • het zelfvertrouwen van kinderen vergroten
 • kinderen met weinig zelfvertrouwen ondersteunen

Auteur

 • drs. José Kuijsters

  José Kuijsters is orthopedagoog. Ze heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie heeft ze een aantal jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt en vervolgens heeft ze in 1997 Pedagogisch Buro Compane opgericht. Bij Compane begeleidt, behandelt en onderzoekt ze kinderen op het gebied van intelligentie, faalangst, weerbaarheid, executieve functies, rouw, sociaal/emotionele- en leerproblemen. Daarnaast schrijft ze artikelen voor verschillende onderwijs- en opvoedbladen, ontwikkelt ze lesmateriaal en cursussen en verzorgt ze lezingen, workshops en cursussen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht