Pedagogische visies in de kinderopvang

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus gaat over waarom we werken zoals we werken met de kinderen in de kinderopvang. In Nederland moet elke kinderopvang organisatie in het pedagogisch beleid duidelijk maken vanuit welke pedagogische visie of inspiratiebronnen er gewerkt wordt.

Hoe wordt er naar de kinderen gekeken? Welke invloed heeft dit op het pedagogisch handelen? Hoe zie je de visie terug in de speelleeromgeving (de materialen, kleuren, activiteiten)? 

De theorieën,  waarop de visies vaak gebaseerd zijn, komen voort uit een lange geschiedenis van wetenschappers die hun visie op opvoeden hebben beschreven. Elke periode in de geschiedenis heeft een toevoeging, nieuw onderzoek en/of nieuwe inzichten opgeleverd. Het is dus belangrijk dat je kennis hebt van hoe de moderne visie op opvoeding tot stand is gekomen.

De visie op opvoeden, zoals je vandaag de dag veel tegenkomt in het pedagogisch beleid van kinderopvangorganisaties, is vaak een verzameling van onderdelen uit meerdere visies, verwoord door verschillende pedagogen of onderwijskundigen. In deze cursus gaan we in op vijf pedagogische visies die nu actueel zijn:  Janusz Korczak, Maria Montessori, Loris Malaguzzi, Emmi Pikler en Elly Singer.

Je leert over het kindbeeld, wat dit betekent voor het dagelijks pedagogisch handelen, welke inrichting en materialen er gebruikt worden en welke activiteiten er gedaan worden.

Deze cursus maakt je bewust van jouw voorkeuren als het gaat over je eigen pedagogische visie en wat de pedagogische visie van je organisatie betekent voor jouw pedagogisch handelen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • onderbouwen waarom het belangrijk is om te werken vanuit een pedagogische visie
 • je eigen pedagogische visie formuleren en onderbouwen vanuit de theorie
 • je pedagogisch handelen aanpassen aan je pedagogische visie

Auteur

 • Els van der Luit

  Els van der Luit is via het welzijswerk als kinderwerker, de Pabo als leerkracht en de hogere kaderopleiding pedagogiek terecht gekomen in de kinderopvang als pedagoog.
  In de afgelopen 20 jaar heeft zij veel pedagogisch medewerkers, managers en studenten PEP (pedagogisch educatief professional) begeleid en opgeleid.

  Ook is zij op verschillende niveaus, altijd rond de pedagogische inhoud, aan de slag gegaan bij grotere en kleinere kinderopvangorganisaties met pedagogisch beleid en trainingen.

  Haar missie is: de wereld voor alle kinderen een stukje beter maken. Haar visie is: luister naar het kind, het is al een mens, niet een mens in wording (Janusz Korczak).

  Zij hecht veel waarde aan de professionals, hun houding, kennis en vaardigheden, maar vooral hun betrokkenheid op de kinderen maakt het verschil.
  En Els is ook moeder van drie grote kinderen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht