Werken met baby's [module 1]: De basisbehoeften van 0-jarigen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Dit is de eerste module van de scholing 'Werken met baby's'. Dit is een geaccrediteerde scholing die voldoet aan de criteria uit de kwalificatie-eis voor specifieke scholing voor babyopvang, zoals beschreven in de CAO Kinderopvang. De scholing bestaat uit vier modules, die ingaan op verschillende aspecten van het werken met baby's. In deze eerste module leer je over de basisbehoeften van 0-jarigen. 

Elke baby heeft behoefte aan voeding, veiligheid, warmte en geborgenheid. Deze basisbehoeften zijn voor iedere baby gelijk en worden ook wel de blauwdruk van een baby genoemd. In deze module leer je hoe jij als pedagogisch medewerker kunt inspelen op de behoeften van een baby.

De module bestaat uit twee lessen. In de eerste les krijg je uitleg over de theorie en in de tweede les ga je zelf aan de slag met praktijkopdrachten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze module:

Heb je kennis van:

 • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag

Heb je vaardigheden voor het werken met 0-jarigen om:

 • 0-jarigen op een respectvolle manier te verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby
 • tiltechnieken toe te passen op een voor 0-jarigen respectvolle en ergonomisch verantwoorde manier
 • in te spelen op het individuele slaap- waakritme
 • antwoorden te geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden

Auteur

 • Michiel Masselink

  Michiel Masselink is oud leerkracht en heeft jaren gewerkt als onderwijsadviseur. De laatste jaren is Michiel actief in de kinderopvang waar hij verantwoordelijk is voor de professionalisering van pedagogisch medewerkers. Michiel is daarnaast Piramide VVE trainer waarbij hij pedagogisch medewerkers opleidt en coacht voor een VVE certificaat. Als NIKTA-instructeur verzorgt hij Eerste Hulp aan Kinderen, zoals vastgelegd in de wet IKK.

  Michiel vindt het ontzettend belangrijk dat iedereen die met jonge kinderen werkt zich realiseert hoe belangrijk hun werk is voor de ontwikkeling van deze kinderen. En hoe pedagogisch medewerkers nog meer aan kunnen sluiten bij de ontwikkelbehoeften van kinderen.

 • Jeanette van der Burg

  Jeannette van der Burg is gestart in de jeugdhulpverlening en van daaruit d.m.v. scholing en opleidingen terechtgekomen in de kinderopvang en in het onderwijs als directeur, manager, trainer en docent. Haar doel is mensen motiveren, stimuleren en inspireren om bewust met de kinderen te werken en trots te zijn op je vak. Ze hecht veel waarde aan een onderzoekende houding van de medewerkers in de kinderopvang, want ieder kind heeft het recht om gezien te worden. Zij gelooft in een leven lang leren voor klein en groot.  

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht