Ouderbetrokkenheid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Waarom kost die ene ouder je toch altijd zoveel energie? En waarom laat die andere ouder nooit zijn gezicht zien als er iets te doen is op de bso? Gelukkig gaat het met de meeste ouders goed, maar jij als pedagogisch medewerker kent vast een aantal ouders die regelmatig op de stoep staan, én een aantal ouders die nooit iets van zich laten horen.

In deze cursus leer je hoe je de ouderbetrokkenheid kunt vergroten bij jou op het kinderdagverblijf, op de peuterspeelzaal of op de buitenschoolse opvang. Het begrip ouderbetrokkenheid wordt uitgelegd, er wordt gekeken wat de obstakels zijn om dit te bereiken en welke rol jij als pedagogisch medewerker kunt spelen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • ouderbetrokkenheid effectief vormgeven
 • in plaats van betrokkenheid te verwachten ván ouders, vooral betrokken zijn óp ouders
 • vanuit het perspectief van de ouder kijken, om zo het contact te verbeteren

Auteur

 • Peter de Vries

  Peter de Vries was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. Nu is hij expert en onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet Peter promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht