Rouw en verliesverwerking bij kinderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Verlies komt veel voor en kan betrekking hebben op tal van onderwerpen. Deze cursus gaat over rouw na de dood, maar sommige dingen die aan bod komen zul je misschien ook kunnen toepassen op andere verliessituaties. 

Vaak vinden pedagogisch medewerkers 'de dood' een lastig onderwerp. Soms komt dat omdat ze zelf geraakt zijn door het verlies of omdat ze merken dat er in een groep heel verschillend op een verlies gereageerd wordt. Soms zijn mensen bang dat ze kinderen (onnodig) ontregelen door het ter sprake te brengen en dat willen ze voorkomen. Kortom, er zijn uiteenlopende redenen waarom het lastig kan zijn om het over de dood en het verlies van dierbaren te hebben op de opvang. In deze cursus komen vragen aan bod als: wat doet het verlies van een betekenisvolle ander met een kind en hoe ga je hiermee om in je groep? Wat is passend? Je wordt uitgenodigd om ook met collega’s van gedachten te wisselen en zo vormen te vinden die passend zijn bij de kinderen in jouw groep, de organisatie waar je werkt, maar bovenal ook bij jouzelf. Er is immers niet één manier die goed is. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je: 

 • herkennen wat ‘normale’ rouw is, wanneer je spreekt van stagnerende rouw en wat je kunt doen als je denkt dat hier sprake van is
 • veelvoorkomende emotionele en gedragsmatige reacties van kinderen in rouw herkennen en omschrijven hoe dit het functioneren in de groep kan belemmeren
 • rouwreacties plaatsen in een ontwikkelingsperspectief en omschrijven hoe ontwikkelingstaken en rouwtaken op elkaar kunnen inwerken
 • begrijpen wat ‘herrouwen’ is 
 • een rouwprotocol maken voor jouw vestiging of je huidige rouwprotocol aanpassen
 • zorgen voor anderen, maar weet je dat het ook belangrijk is om voor jezelf te zorgen

Auteur

 • dr. Mariken Spuij

  Mariken Spuij is sinds 1995 als Universitair Docent verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze is betrokken met diverse cursussen en doet onderzoek naar rouw en verliesverwerking bij kinderen en jongeren.

  Daarnaast werkt zij als NVO-Orthopedagoog Generalist en Klinisch Psycholoog (BIG) bij TOPP-zorg te Driebergen, een praktijk voor Generalistische Basis en Specialistische GGZ. Ze behandelt daar zowel kinderen, jongeren als volwassenen. 

  Mariken geeft les in diverse post-academische opleidingen (o.a. over het gebruik van spel in diagnostiek en behandeling en cognitief gedragstherapeutische behandeling). Ze is supervisor voor professionals die zich verder willen kwalificeren als NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief Gedragstherapeut-VGCt, Kinder- en Jeugd psychotherapeut-VKJP, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en/of Psychotherapeut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor pedagogisch medewerkers.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Duncan van Hagen

  Duncan van Hagen is sinds 1993 fulltime werkzaam in het onderwijs. Hij geeft les aan groep 1/2, is bouwcoördinator en draagt zijn steentje bij aan het managementteam. Naast zijn werkzaamheden op school is hij coach startende leerkrachten voor het bestuur en geeft hij workshops en trainingen in communicatie, leiderschap en het verbeteren van leerkrachtvaardigheden.