In gesprek over hechtingsproblematiek

Informatie

Hechting is bepalend voor een goede ontwikkeling van een kind. Als een kind ervaart dat de ouders en andere volwassenen betrouwbaar zijn, kan hij van daaruit vriendschappen aangaan. Het kind staat positief in het leven. Als de veilige basis ontbreekt en de hechting verstoord is, functioneert een kind vanuit wantrouwen en zullen de sociale relaties die hij aangaat vanuit een negatieve invalshoek aangegaan worden. In dit tafelgesprek bespreken tafelgasten Anton Horeweg en Veronique Renting wat hechting precies is en wat kinderen aan gedrag kunnen laten zien naar aanleiding van een verstoorde hechting. Ook bespreken ze hoe je met deze kinderen om kunt gaan.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • middels kennis over mogelijke symptomen kinderen met hechtingsproblematiek beter herkennen
 • de schadelijke effecten van een onveilige hechtingsstijl begrijpen
 • op een passende manier met het gedrag van kinderen met hechtingsproblematiek omgaan

Auteur

 • Anton Horeweg M SEN

  Anton Horeweg is gedragsspecialist en al ruim vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

  Zijn boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? uit. In 2018 verscheen De traumasensitieve school. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl.

  Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ en KC-KJP), werkt mee aan Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, is opleider bij het NCOJ, instituutsopleider bij Inholland en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

 • Veronique Renting

  Veronique Renting heeft bijna twintig jaar gewerkt in het basis- en voortgezet onderwijs. In 2017 maakte ze plannen om een eigen bedrijf op te zetten en in 2019 werd Therapeutisch Ouderschap officieel geregistreerd. Ze houdt zich bezig met het geven van informatie en begeleiding bij hechtingproblematiek en vroegkinderlijk trauma. Zo geeft ze voorlichting op scholen, kinderdagverblijven en andere instanties. Daarnaast begeleidt ze gezinnen waar kinderen met hechtingsproblematiek opgroeien. Ook leidt ze een community op sociale media onder de naam Therapeutisch Ouderschap waarop vrijwel dagelijks nieuwe artikelen geplaatst worden over het desbetreffende onderwerp.

 • Malou van der Starre

  Malou van der Starre is freelance journalist met als specialisatie jeugdjournalistiek. Na een bachelor in Communicatie- en Informatiewetenschappen volgde ze de master Journalistiek in Groningen. Ze heeft jarenlange ervaring bij onder andere het NOS Jeugdjournaal. In die rol kwam ze regelmatig in klassen en maakte daar veel reportages, ook over ontwikkelingen in het onderwijs. Malou maakt video's en podcasts maar werkt ook als interviewer, gastdocent, gespreksleider en presentator.