Big History: geschiedenis van de aarde

Informatie

Deze cursus is gericht op de eigen vakinhoudelijke kennis rondom het thema 'geschiedenis van de aarde'. Als homo sapiens leven we nog maar 200.000 jaar. Dat is nog veel te kort om alles meegemaakt te hebben waartoe de aarde in staat is. De aarde bestaat namelijk al zo’n 4,5 miljard jaar. Wat weten we over de geschiedenis van de aarde? In deze cursus wordt gekeken naar de lange geologische tijd. We zijn langzamerhand tot een vrij volledig beeld gekomen van hoe de aarde er vanbinnen uitziet. Dit wordt inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt gekeken naar veranderingen in het klimaat en de processen die plaatsvinden op de aarde die ervoor zorgen dat het landschap dat wij kennen er zo uitziet.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de geschiedenis van de aarde beter duiden

  • de langetermijnprocessen in de aarde omschrijven

  • inzicht krijgen in de aard en de omvang van zeldzame natuurlijke catastrofes

  • de huidige klimaatdiscussie in een breder perspectief plaatsen

Auteur

  • prof. dr. Salomon Kroonenberg

    Salomon Kroonenberg (1947) is emeritus hoogleraar geologie aan de TU Delft en tegenwoordig buitengewoon hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij studeerde en promoveerde in Amsterdam, werkte tien jaar als geoloog in het buitenland (Suriname, Swaziland, Colombia), veertien jaar als hoogleraar geologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en vanaf 1996 tot zijn emeritaat in 2009 aan de TU Delft. Hij schreef ongeveer 150 wetenschappelijke publicaties en vijf boeken voor het grotere publiek. Verdere details op www.salomonkroonenberg.nl

Reviewer

  • prof. dr. Jan Wijbrans

    Prof. dr. J.R. Wijbrans (Jan) is universitair hoofddocent op de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Aardwetenschappen. Daarnaast heeft hij een Bijzonder Hoogleraarschap in de Geologie aan de Faculteit Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op het meten van tijdschalen van geologische processen: dat kan de geschiedenis van een vulkaan zoals de Etna in Sicilië zijn, maar ook het traceren van mineralen in rivierzand op basis van hun ouderdom, of het meten van ouderdommen van processen van gesteenten uit diepe subductie zones. Het Argon Geochronologie laboratorium is uniek voor Nederland, en daarom zijn er ook veel samenwerkingsprojecten met onderzoeksgroepen van andere universiteiten.