De bhv goed geregeld

Informatie

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Auteur

  • Peter Stolker

    Peter Stolker werkt als senior planvormer bij Brandweer Hollands Midden. Hij bereidt de brandweer voor op complexe incidenttypen en werkt daarbij veel samen met andere hulpdiensten en overheidsinstanties. Hij is opgeleid als integraal veiligheidskundige en heeft daarnaast opleidingen op het gebied van brandveiligheid en operationele voorbereiding gevolgd bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

    Peter heeft jarenlange ervaring met adviseren over brandveiligheid en ontruimingsplannen en het toezicht houden op brandveilig gebruik van scholen. Ook heeft hij veel ervaring met het geven van voorlichting over brandveilig leven en het waarnemen en begeleiden van ontruimingsoefeningen op scholen. Daarnaast geeft hij instructie aan brandweerpersoneel over brandpreventieve voorzieningen.

    Als brandweerman heeft Peter ruim 15 jaar ervaring met incidentbestrijding en maakt hij zo’n 10 jaar deel uit van het multidisciplinaire crisisteam.