Rekenproblemen: hoe jij kunt helpen

Informatie

In elke klas zitten kinderen die moeite hebben met rekenen. Ze krijgen de tafels niet in hun hoofd, blijven tellen bij minsommen of halen procedures door elkaar. Sommige kinderen hebben problemen met één aspect, zoals automatiseren. Anderen doen het goed op de methodetoetsen maar niet op de Cito’s. En voor weer anderen is vrijwel alle rekenstof te moeilijk. In deze cursus leer je hoe je deze kinderen met milde tot ernstige rekenproblemen kunt helpen. Het gaat hier om kinderen die zwak (E- of V-niveau) scoren op één of meer rekentoetsen terwijl er geen sprake is van dyscalculie. Het kunnen kinderen zijn die bijvoorbeeld AD(H)D, dyslexie of een taalprobleem hebben, of die moeilijk lerend zijn. Maar het kunnen ook kinderen zijn die sterk scoren op taal- of bijvoorbeeld geschiedenistoetsen, maar benedengemiddeld (D of IV) op rekentoetsen. In deze cursus wordt stilgestaan bij belangrijke knelpunten van de rekeninhoud: getalbegrip, automatiseren en redactiesommen. Je leert hoe je het getalbegrip van kinderen kunt vergroten, wat je kunt doen als sommen niet geautomatiseerd raken en hoe kinderen redactiesommen effectiever leren oplossen. Verder wordt gekeken naar de organisatie van een rekenles; hoe ga je bijvoorbeeld om met niveauverschillen, wat is goede instructie en hoe kun je ouders betrekken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • je rekenles effectief vormgeven
 • effectieve instructie geven aan zwakke rekenaars
 • differentiëren tijdens de rekenles
 • het getalbegrip van je leerlingen vergroten
 • uitleggen waarom automatiseren belangrijk is
 • het automatiseren bevorderen
 • leerlingen helpen die moeite hebben met redactiesommen
 • ouders advies geven over wat ze thuis kunnen doen om het rekenen te bevorderen

Auteur

 • drs. Marije van Oostendorp

  Marije van Oostendorp is orthopedagoog generalist en leerkracht en gespecialiseerd in kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Ze doet reken- en dyscalculieonderzoek, adviseert scholen en mbo-colleges en geeft nascholing en college aan psychologen en orthopedagogen. Tevens verzorgt zij de opleiding tot rekenspecialist in het basisonderwijs. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de dyscalculie screener NDS en de test 3DM Dyscalculie. Marije is auteur van het boek Aan de slag met rekenproblemen en de methode Rekensprint Getalbegrip. Marije begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen en werkt twee ochtenden in de week als remedial teacher op een basisschool.

Reviewer

 • drs. Anouk Geelen

  Anouk Geelen is afgestudeerd taalwetenschapper en werkt sinds 2008 in het basisonderwijs.  Ze heeft de Master Educational Needs afgerond en is als leerkracht en intern begeleider werkzaam op basisschool de Windroos in Wijk bij Duurstede. Naast haar werk als leerkracht heeft zij meegeschreven aan de rekenmethode Getal en Ruimte junior.