Dyscalculie: van signalering naar diagnose

Informatie

Dyscalculie wordt steeds bekender. Ouders en leerlingen stellen er vragen over en er komen steeds meer kinderen met een dyscalculieverklaring op school. Maar wat is dyscalculie precies? Hoe kun je het herkennen bij een leerling? Wat is het verschil tussen een kind met dyscalculie en een kind met ernstige rekenproblemen? Welke vragen kun je stellen aan ouders en de leerling bij een vermoeden van dyscalculie en wat kan de leerkracht doen om in kaart te brengen of er sprake kan zijn van deze leerstoornis? Op al deze vragen wordt in deze cursus ingegaan. De cursus bestaat uit een mix van filmfragmenten, theorie, praktische opdrachten en animaties. We volgen de leerling Jolijn die ernstige rekenproblemen heeft en gaan stap voor stap na of zij misschien dyscalculie heeft. Je leert op die manier ook wat je zelf kunt doen als je vermoedt dat een leerling dyscalculie heeft.

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus kun je:

  • aan een ander uitleggen wat dyscalculie is
  • leerlingen met dyscalculie signaleren
  • goede vragen stellen aan ouders en collega’s bij een vermoeden van dyscalculie
  • de didactische resistentie aantonen bij een vermoeden van dyscalculie
  • een leerling screenen op dyscalculie
  • beschrijven hoe een dyscalculieonderzoek verloopt
  • aan een kind, ouders of een collega uitleggen wat dyscalculie is

Auteur

  • drs. Marije van Oostendorp

    Marije van Oostendorp is orthopedagoog generalist en leerkracht en gespecialiseerd in kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Ze doet reken- en dyscalculieonderzoek, adviseert scholen en mbo-colleges en geeft nascholing en college aan psychologen en orthopedagogen. Tevens verzorgt zij de opleiding tot rekenspecialist in het basisonderwijs. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de dyscalculie screener NDS en de test 3DM Dyscalculie. Marije is auteur van het boek Aan de slag met rekenproblemen en de methode Rekensprint Getalbegrip. Marije begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen en werkt twee ochtenden in de week als remedial teacher op een basisschool.