Toetsapplicaties om digitale formatieve kennistoetsen af te nemen

Informatie

Digitaal toetsen is niet meer weg te denken in het huidige onderwijs, we zien het als trend terug in de gehele onderwijsbreedte. Zowel op summatief vlak, waarbij men papieren eindtoetsen omzet in digitale eindtoetsen, als op formatief vlak. Daarbij schakelt men om van “toetsen van het leren” naar “toetsen voor het leren”. De aandacht voor het zichtbaar maken van het leerproces ontwikkelt zich. Hoe kunnen we studenten tussentijds regelmatig voorzien van feedback? Formatief toetsen met als doel het leerproces verbeteren wordt dan ook steeds belangrijker.

De keuze aan online toetsapplicaties is gigantisch en continu aan verandering onderhevig. Het grote aanbod kan overweldigend zijn, deze cursus kan hierbij helpen. In deze cursus wordt allereerst kort ingezoomd op de doelen van formatief toetsen, de voor- en nadelen, de benodigde vereisten en gaan we in op de toetscyclus. Daarna krijg je een overzicht en selectiemenu van gratis bruikbare bruikbare toets-applicaties. Je hoort wat de ervaringen zijn in het werkveld om vervolgens zelf je keuze te maken en praktisch aan de slag te gaan. Door middel van het selectiemenu kun je namelijk gericht opzoeken welke toets applicaties voldoen aan jou wensen en eisen. Op deze manier wordt het gigantische aanbod gestructureerd. Welke toets applicatie ga jij inzetten om een formatieve toets af te nemen in je onderwijspraktijk?

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

  • de kaders van formatief toetsen toepassen
  • beargumenteren wat de voor- en nadelen zijn van formatief digitaal toetsen en hoe je dit kunt inzetten
  • aan de hand van je keuze en eisen van je toets tot een selectie komen van geschikte gratis toets-applicaties
  • een formatieve toets via een digitale tool afnemen

Auteur

  • Natasja Kok MA

    Natasja Kok is werkzaam als lerarenopleider aardrijkskunde op de Fontys lerarenopleiding te Tilburg. Naast het lesgeven aan toekomstige aardrijkskunde docenten heeft ze ook in het lectoraat toetsing gezeten. Hierbij heeft Natasja een onderzoek gedaan naar gratis digitale toetsapplicaties. Eerder heeft ze zich ook verdiept in het maken van uitlegvideo’s op Youtube, waarbij ze bekend staat als Juf Kok. Voorheen is ze actief geweest als docente maatschappijleer en aardrijkskunde op diverse scholen.