Passend onderwijs in het mbo

Informatie

Afgelopen jaar waren de mediaberichten over Passend Onderwijs wederom niet positief gestemd. Koppen als “Passend Onderwijs mislukt”, “Passend Onderwijs werkt niet” en “Passend Onderwijs schaadt leerlingen” kwamen langs. Ook binnen het mbo is de Wet op Passend Onderwijs een feit en geven mbo-instellingen hier invulling aan. Het gesprek in het mbo verschuift steeds meer naar hoe kunnen wij een beweging krijgen van Passend Onderwijs naar passend onderwijzen en hoe zorgen wij ervoor dat de basisbegeleiding in de klassen beter vormgegeven wordt. In deze cursus word je meegenomen van de start op de Wet op Passend Onderwijs naar de verschillende wijzen waarop mbo-instellingen hier beleid op hebben gemaakt. Maar vooral nog duiken we dieper in de materie van passend onderwijzen en hoe jíj als mbo-docent hier in de lessen invulling aan kan geven zodat meer en meer studenten hiervan kunnen profiteren. Hierbij gaat het om effectief pedagogisch én didactisch vakmanschap dat bijdraagt aan het studentsucces van de mbo-student.

Leerdoelen

  • de kaders omtrent de aanleiding van het beleid Passend Onderwijs inzetten in je lesomgeving
  • in uw eigen organisatie invulling geven aan passend onderwijs en kun je de verschillende manieren waarop dit is uitgewerkt inzetten binnen het mbo
  • het verschil tussen Passend Onderwijs en passend onderwijzen benoemen en de effectieve ingrediënten van passend onderwijzen vertalen naar concreet handelen in de klas

Auteur

  • Berber Klein

    Berber Klein heeft een ruime ervaring opgebouwd in het vertalen van het beleid rondom passend onderwijs naar pedagogisch en didactisch handelen in de klassen. Bij het ROC Midden Nederland is zij als projectleider verantwoordelijk geweest voor het vormgeven van een nieuwe begeleidingsstructuur voor passend onderwijzen en passend ondersteunen voor studentsucces. Zij heeft jaren als lerarenopleider en docenttrainer gewerkt en werkt nu vanuit haar eigen bedrijf in advies, training en coaching in het VMBO en MBO.