Schrijfvaardigheid bevorderen in de mens- en maatschappijvakken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Bij de mens- en maatschappijvakken moeten leerlingen veel schrijven. Inhoudelijke kennis, begrip en vakspecifiek redeneren worden doorgaans getoetst door het schrijven van kortere en langere teksten, bijvoorbeeld antwoorden op toetsvragen, essays of werkstukken. In deze cursus maak je kennis met een aantal didactische principes die je in staat stellen om aandacht aan schrijfvaardigheid te geven op zo’n manier dat het aansluit bij de doelen van het schoolvak. Het gaat hierbij zowel om het beantwoorden van toetsvragen, als het schrijven van langere teksten.

Preview

Leerdoelen

Hoofddoel: het kennen en kunnen toepassen van vier ontwerpprincipes om leerlingen te ondersteunen bij het schrijven vakteksten.

Na afloop van de cursus kun je:

 • problemen benoemen die leerlingen ondervinden bij het schrijven in de mens en maatschappijvakken
 • de kenmerken van de taal van je eigen vak vaststellen
 • vier kenmerken van de didactiek van taalgericht vakonderwijs benoemen
 • vier instructiemethoden gericht op het verbeteren van de schrijfvaardigheid van leerlingen benoemen, toelichten en toepassen in concrete lessituaties

Auteur

 • dr. Jannet van Drie

  Jannet van Drie is als universitair-docent werkzaam bij het Research Institute for Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Ze is als docent betrokken bij de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich op het schoolvak geschiedenis, met als voornaamste interesse hoe het historisch redeneren van leerlingen bevorderd kan worden. De laatste jaren richt haar onderzoek zich ook op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid binnen het vak geschiedenis. Jannet van Drie is verder betrokken bij het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken en lid van het Platform Taalgericht Vakonderwijs. Ze was projectleider van het project “Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken” (gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Kortlopend Praktijkonderzoek)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 80 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht