Er is een minimumscore vereist van 70% om de gestelde uren te behalen. In de cursussen worden verschillende soorten vragen gesteld. De scoringsvragen bepalen je score aan het einde van de cursus. Bij dergelijke vragen wordt altijd vermeld dat het om een scoringsvraag gaat. De overige vragen zijn bedoeld om je extra te laten nadenken over bepaalde onderwerpen, en tellen niet mee voor je score. Om het certificaat voor een cursus te behalen, moet je 70% van de scoringsvragen goed hebben beantwoord.  Alleen de eerste antwoorden op vragen tellen voor de score. Heb je een vraag overgedaan en uiteindelijk wél goed beantwoord, dan telt dat niet mee voor jouw score. Je kunt overigens de cursus wel opnieuw maken.

Category faq: 
Cursussen
General faq: 
Ja