Online nascholing voor leraren

Pesten: sluit er niet je ogen voor

De extreme gevolgen van pesten

De 15-jarige Tharukshan Selvam1 pleegde begin 2017 zelfmoord, nadat hij op school werd gepest en buitengesloten. Hij is niet de eerste jongere voor wie de pesterijen zo heftig waren dat hij dood wilde. In 2012 beroofde de 12-jarige Livia2 zichzelf van het leven. Ze werd jarenlang stelselmatig gepest. Dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden, niet alle kinderen die worden gepest, maken een eind aan hun leven. Pesten heeft echter altijd heftige gevolgen voor het slachtoffer. Ook op de basisschool komt pesten veel voor. Ongeveer 10 tot 15 procent van alle basisschoolleerlingen wordt gepest. Dat komt neer op twee of drie kinderen per klas. Iedere docent krijgt dus te maken met pesten.

istock-538864070.jpg

 

Wet tegen pestenfiguren-04.png

Pesten staat hoog op de agenda bij de overheid. Dat leidde in 2016 tot een wet3, die het mogelijk maakt om scholen die niets tegen pesten doen te beboeten. De wet stelt dat iedere leerling recht heeft op een veilige leeromgeving. Scholen zijn volgens de wet verplicht een sociaal veiligheidsbeleid uitvoeren. Er moet bijvoorbeeld een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Door beter te begrijpen wat pesten precies inhoudt, kan pestgedrag in de toekomst beter herkent en aangepakt worden.

Wat is pesten?

Volgens Prof.dr. R Veenstra4, hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is pesten “een vorm van agressie waarbij een of meer personen de intentie hebben een ander stelselmatig schade toe te brengen en waarbij de macht ongelijk verdeeld is: de pester domineert het slachtoffer, dat zich meestal niet kan verdedigen.” Wat veel mensen echter niet weten, is dat pesters zelf ook negatieve gevolgen ondervinden van hun gedrag. Als pesters op jonge leeftijd niet worden gecorrigeerd op hun gedrag, is het bijvoorbeeld waarschijnlijker dat ze in de toekomst ook agressie zullen gebruiken en onaangepast gedrag blijven vertonen. Met als gevolg een grotere kans om later in de criminaliteit te belanden of alcoholist te worden.

Wat doe je als docent?figuren-07.png

Iedere docent krijgt te maken met pesten, maar hoe ga je hiermee om? Soms is pesten moeilijk te ontdekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij digitaal pesten. Hiervan is sprake als iemand belastend materiaal, zoals filmpjes en foto’s van het slachtoffer, online plaatst. Het is belangrijk om te constateren dat pesten een groepsproces is. Hierin hebben alle betrokken kinderen een rol. Centraal staat de pester, hieromheen vind je onder anderen ‘de assistent’ en de ‘versterker’, die het pesten aanmoedigt. Doorzien van de structuur is één van de dingen die het voor een docent gemakkelijker maakt. Wil je meer weten over pesten en hoe hiermee om te gaan? Doe dan nu de cursus “Pesten! Of plagen?”

 

 

1 https://www.ad.nl/binnenland/een-bijzondere-jongen-alleen-op-facetime-ko...
2 https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/als-je-kind-ze...
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-o...
4 https://www.rug.nl/staff/g.e.huitsing/veenstra_huitsing_praktischepediat...

Abonneren Een cursusaanbod waar altijd iets te kiezen valt

Dat kan met ons cursusaanbod van ruim 80 cursussen

of probeer eerst een

Ervaringen van onze gebruikers

 • Simone Stuiver
  Leerkracht OBS Apollo

  Ik heb het als zeer prettig ervaren om online een cursus te volgen. Zelf het tijdstip bepalen, wanneer het mij uitkwam en gewoon thuis. Wanneer de concentratie afnam stelde het programma mij in staat de informatie terug te lezen. De filmpjes tussendoor zijn erg professioneel en geven net even meer informatie over het gelezen onderwerp. Die afwisseling ervaar ik als zeer prettig.

 • Judith Visser
  Leerkracht Basisschool Jan Ligthart Borne

  E-WISE werkt voor mij aanstekelijk. “Een kind met autisme in de klas” gaf mij op een vlotte manier kennis die ik erg goed kon gebruiken! Inmiddels heb ik in een korte tijd 15 cursussen afgerond en certificaten behaald. Zowel voor kinderen uit mijn klas, kinderen op mijn school en voor het werken aan mijn eigen ontwikkeling is er een ruim aanbod en keuze aan cursussen die ik zeker ga doen! 

 • Petra Straver
  Directeur basisschool 't Oldhof

  Ik vind E-WISE een fantastisch middel om laagdrempelig en in eigen tijd bij te scholen. Dit is mogelijk door modules te volgen op onderwerpen die schoolbreed aangepakt worden, maar leerkrachten kunnen ook heel snel onderwerpen vinden die hen bezighouden in hun eigen praktijk. Bij de introductie werden de leerkrachten gelijk enthousiast over de onderwerpen die in de modules worden aangeboden.

 • Harrie Raanhuis
  Directeur basisschool 't iemnschelf

  E-WISE is een welkome aanvulling op het professionaliseringsaanbod. Sinds dit schooljaar werken we met E-WISE en de reacties zijn heel positief. E-WISE is een laagdrempelige en zeer toegankelijke manier om je te scholen. De leerstof is praktijkgericht en in een kort tijdsbestek heb je het gevoel al veel kennis te hebben vergaard. Na afloop van een cursus heb je direct alweer zin om een nieuwe cursus te starten.
   

 • Elise Zwijnenberg
  Leerkracht groep 6 basisschool 't Oldhof

  Toen ik de eerste cursus had afgerond, ben ik direct doorgegaan met de volgende cursus die me aansprak. Ik ben erg enthousiast over de aanpak van E-WISE en de mogelijkheden die het mij als leerkracht biedt.

 • Lideke van Riel-Oudejans
  Leerkracht / ICT coördinator OBS Liereland voor Daltononderwijs

  De nascholing van E-WISE biedt krachtige interessante onderwerpen op allerlei gebieden. Van tevoren is er een korte uitleg over de inhoud en de doelstellingen van de cursus. Je krijgt direct feedback op de gemaakte vragen en een certificaat bij voldoende punten. Ook krijg je na afloop een evaluatie van de cursus en krijg je snel reactie op je feedback / kritische punten. 
   

 • Peter Hulsen
  Directeur van Ouders & Onderwijs

  Voor E-WISE ontwikkelde ik een cursus over de samenwerking tussen mentor, leerling en ouders voor het voortgezet onderwijs. Mede door de ruimte die E-WISE bood, is de cursus goed afgestemd op de praktijk en bouwt deze voort op wetenschappelijke inzichten. E-WISE gaat voor kwaliteit en biedt cursussen die direct in het onderwijs toepasbaar zijn.