Online nascholing voor leraren

Met elkaar kindermishandeling aanpakken

Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot probleem in Nederland. Om aandacht te vragen voor het probleem is maandag 20 november de Week tegen Kindermishandeling1 begonnen. Het belangrijkste doel van deze week is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling aan te pakken. Docenten spelen in dit proces een belangrijke rol.

Risicofactoren

De definitie van kindermishandeling2 is vastgelegd in de Jeugdwet. Er is sprake van kindermishandeling als een minderjarig persoon slachtoffer wordt van bedreiging en geweld van fysieke, psychische of seksuele aard. In Nederland komt kindermishandeling in deze brede definitie ongeveer bij 3% van de kinderen voor. Dat betekent dat in iedere schoolklas gemiddeld één kind slachtoffer is van kindermishandeling. Iedere leerkracht heeft er dus mee te maken. De grote vraag is dan ook hoe je kindermishandeling herkent. Er zijn een aantal risicofactoren te herkennen; bij de ouders, bij het kind zelf en in het gezin waarin het kind opgroeit. Dat zijn bijvoorbeeld: ouders met een psychische stoornis, ze zijn zelf vroeger ooit mishandeld3, verslaafde ouders, of ouders met lage opvoedvaardigheden. Bij leerlingen zelf is ADHD bijvoorbeeld een risicofactor. Daarnaast lopen kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen bijvoorbeeld een groter risico om te worden mishandeld.

Signalen van kindermishandeling

Naast risicofactoren zijn er signalen van kindermishandeling. Fysieke signalen zijn daarvan het meest voor de hand liggend: blauwe plekken op het lichaam van een kind of zelfs nog erger. Begin deze maand werd een man in België4 veroordeeld omdat hij zijn stiefkind ernstig had mishandeld. De toen tien maanden oude baby liep arm- en beenbreuken op als gevolg van de mishandeling. Het is belangrijk om risicofactoren en signalen uit elkaar te houden. Als een kind blauwe plekken heeft maar er geen risicofactoren zijn, betekent dit niet dat de signalen minder ernstig moeten worden geïnterpreteerd. Kindermishandeling komt ook voor bij kinderen bij wie er geen risicofactoren zijn.

Meldcode

Het is heel lastig als leerkracht om kindermishandeling te signaleren. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je het bij het verkeerde eind hebt. Daarom is er sinds 2013 de 'Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling'5. Instellingen en professionals, ook scholen en docenten, zijn verplicht de meldcode te gebruiken als ze denken dat er sprake is van kindermishandeling. De meldcode is echter niet hetzelfde als meldplicht. Dat stappenplan kán ertoe leiden dat je uiteindelijk een melding doet bij Veilig Thuis, maar het kan ook zijn dat je op andere acties uitkomt. Er is dus géén meldplicht, er is wél de plicht het Stappenplan van de Meldcode te volgen. Wil je als leerkracht goed leren omgaan met vermoedens van kindermishandeling? Doe dan de cursus “Klopt dit wel? – Vermoedens van kindermishandeling”.

http://www.weektegenkindermishandeling.nl/
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie
https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/55862/100_uur_werkstraf_wegens_kindermi...
https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2017/11/stiefvader-25-uit-b...
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Abonneren Een cursusaanbod waar altijd iets te kiezen valt

Dat kan met ons cursusaanbod van ruim 80 cursussen

of probeer eerst een

Ervaringen van onze gebruikers

 • Simone Stuiver
  Leerkracht OBS Apollo

  Ik heb het als zeer prettig ervaren om online een cursus te volgen. Zelf het tijdstip bepalen, wanneer het mij uitkwam en gewoon thuis. Wanneer de concentratie afnam stelde het programma mij in staat de informatie terug te lezen. De filmpjes tussendoor zijn erg professioneel en geven net even meer informatie over het gelezen onderwerp. Die afwisseling ervaar ik als zeer prettig.

 • Judith Visser
  Leerkracht Basisschool Jan Ligthart Borne

  E-WISE werkt voor mij aanstekelijk. “Een kind met autisme in de klas” gaf mij op een vlotte manier kennis die ik erg goed kon gebruiken! Inmiddels heb ik in een korte tijd 15 cursussen afgerond en certificaten behaald. Zowel voor kinderen uit mijn klas, kinderen op mijn school en voor het werken aan mijn eigen ontwikkeling is er een ruim aanbod en keuze aan cursussen die ik zeker ga doen! 

 • Petra Straver
  Directeur basisschool 't Oldhof

  Ik vind E-WISE een fantastisch middel om laagdrempelig en in eigen tijd bij te scholen. Dit is mogelijk door modules te volgen op onderwerpen die schoolbreed aangepakt worden, maar leerkrachten kunnen ook heel snel onderwerpen vinden die hen bezighouden in hun eigen praktijk. Bij de introductie werden de leerkrachten gelijk enthousiast over de onderwerpen die in de modules worden aangeboden.

 • Harrie Raanhuis
  Directeur basisschool 't iemnschelf

  E-WISE is een welkome aanvulling op het professionaliseringsaanbod. Sinds dit schooljaar werken we met E-WISE en de reacties zijn heel positief. E-WISE is een laagdrempelige en zeer toegankelijke manier om je te scholen. De leerstof is praktijkgericht en in een kort tijdsbestek heb je het gevoel al veel kennis te hebben vergaard. Na afloop van een cursus heb je direct alweer zin om een nieuwe cursus te starten.
   

 • Elise Zwijnenberg
  Leerkracht groep 6 basisschool 't Oldhof

  Toen ik de eerste cursus had afgerond, ben ik direct doorgegaan met de volgende cursus die me aansprak. Ik ben erg enthousiast over de aanpak van E-WISE en de mogelijkheden die het mij als leerkracht biedt.

 • Lideke van Riel-Oudejans
  Leerkracht / ICT coördinator OBS Liereland voor Daltononderwijs

  De nascholing van E-WISE biedt krachtige interessante onderwerpen op allerlei gebieden. Van tevoren is er een korte uitleg over de inhoud en de doelstellingen van de cursus. Je krijgt direct feedback op de gemaakte vragen en een certificaat bij voldoende punten. Ook krijg je na afloop een evaluatie van de cursus en krijg je snel reactie op je feedback / kritische punten. 
   

 • Peter Hulsen
  Directeur van Ouders & Onderwijs

  Voor E-WISE ontwikkelde ik een cursus over de samenwerking tussen mentor, leerling en ouders voor het voortgezet onderwijs. Mede door de ruimte die E-WISE bood, is de cursus goed afgestemd op de praktijk en bouwt deze voort op wetenschappelijke inzichten. E-WISE gaat voor kwaliteit en biedt cursussen die direct in het onderwijs toepasbaar zijn.