Online nascholing voor leraren
 

Directe instructie

Informatie: 

De term ‘directe instructie’ is een containerbegrip – een verzameling van algemeen effectieve didactische handelingen – en niet te verwarren met enkel ‘instructie.

Directe instructie is met name bedoeld om (voor de leerlingen nieuwe) basiskennis en -vaardigheden te onderwijzen en kan zowel op individueel als klassikaal niveau worden toegepast. Alhoewel de vier categorieën voor veel leraren natuurlijk bekend zullen aandoen, bestaan er in de praktijk grote verschillen in de manier waarop leraren hier invulling aan geven.

Preview video: 

Leerdoelen: 
  • directe Instuctie op een passende wijze toepassen in je lessen
  • de studenten op een interactievere manier onderwijzen
  • effectief de leerstof inzetten zodat studenten met als doel om te zorgen dat de studenten  het uiteindelijk kunnen onthouden

 

Docent: 

Erik Meester

Docent Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.