Online nascholing voor leraren
 

In gesprek over zelfmoordpreventie

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Docent: 

Gert van den Heuvel

drs. Evelien van Goor

Evelien van Goor is kwartiermaker onderwijs bij 113 Zelfmoordpreventie. Na de opleiding SPH heeft zij Psychologie gestudeerd. Tijdens haar afstuderen kon ze meteen blijven bij Altrecht waar ze ruim 6 jaar heeft gewerkt, onder andere op de kliniek voor jongvolwassenen. Daarna, inmiddels ruim 10 jaar geleden, is ze bij 113 Zelfmoordpreventie gaan werken. De eerste vier jaren heeft ze gewerkt als psycholoog in onze hulpverleningslijn en sinds september 2014 als kwartiermaker. Binnen het onderwijs gaat ze vooral in gesprek met scholen en partijen zoals de VO-raad en Stichting School en Veiligheid. Op zoek gaan naar wat er speelt binnen het onderwijs op het gebied van suïcidepreventie en te zien welke behoefte er leeft, zijn belangrijke aspecten van haar werk. Aansluiten bij wat er al is, je eigen grenzen in de gaten houden en materiaal maken waarmee men makkelijk aan de slag kan, zijn uitgangspunten. Het hoofddoel is om samen (met alle partijen rondom de jongere) de jongeren die vastlopen zo goed mogelijk te ondersteunen, en daardoor wel weer verder kunnen en de schoolperiode goed kunnen afsluiten.  

dr. Miranda Timmermans

Miranda Timmermans is gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool. Ze werkt als Lector Leerkracht aan de pabo van Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer/adviseur en onderzoeker en is ze betrokken bij diverse opdrachten rondom (kwaliteit van) leren en opleiden op de werkplek. Tevens is ze voorzitter van de Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland).