Online nascholing voor leraren
 

Met leerlingen werken aan eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn

Informatie: 

Iedereen heeft aspiraties: dromen of doelen voor de toekomst. Leerlingen hebben, in welke onderwijsvorm dan ook, allemaal verlangens en dromen over wat ze later willen worden. Leerlingen met hoge aspiraties presteren beter en hebben een hoger sociaal bewustzijn. Misschien lijkt het soms alsof niet alle leerlingen even hard aan hun dromen werken. De school heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanwakkeren van het vuurtje in een leven van een leerling.
De aspiratie van de leerling kun je alleen horen en te zien krijgen, als je echt luistert naar wat de leerling je te vertellen heeft en als je de leerling een stem geeft. In deze cursus wordt aan de hand van het aspiratiemodel gekeken naar de aspiraties van de leerlingen, en hoe jij die aspiraties kunt aanmoedigen. Binnen het aspiratiemodel worden drie condities onderscheiden om gehoor te geven aan de stem van de leerling en hen te ondersteunen in hun aspiraties: eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn.

22 augustus 2021
Preview video: 

 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:​

  • de juiste vragen stellen om achter de aspiraties van de leerlingen te komen
  • aan de hand van de participatieladder de leerlingen op verschillende niveaus laten participeren in het onderwijs
  • de leerlingen plaatsen in het aspiratiemodel om zo te bepalen aan welke condities je kunt werken om hen te ondersteunen in hun aspiraties
  • enkele concrete handreikingen toepassen om eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn bij de leerlingen te stimuleren
Auteur: 

Ingrid Paalman-Dijkenga

Ingrid Paalman-Dijkenga is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de lerarenopleidingen van hogeschool Windesheim (primair en voorgezet onderwijs) en houdt zich in het dagelijks leven bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en creëren van innovatieve processen binnen het onderwijs. Daarbij is altijd de betrokkenheid en de rol van de leerling uitgangspunt in het proces en product. Vanuit de gedachte dat elke leerling, collega en overige betrokkene een leider is van zijn eigen leer- en werkproces. Ze voerde haar promotieonderzoek uit naar leiderschap voor leren waarbij de rol van de lerende in het leerproces een belangrijk aandachtspunt is. Ze studeerde verandermanagement voor non-profit sector, stond 18 jaar voor de klas, was consultant voor het CPS waarbij de aandacht werd gericht op passend onderwijs en het creëren van passende leerarrangementen voor leerlingen en docenten. Ingrid Paalman-Dijkenga heeft verscheidene publicaties op haar naam staan en recent vertaalde ze, samen met twee onderwijskundigen, het boek Student Voice van Russel Quaglia en Michael Corso naar de Nederlandse context 'Lef om te Luisteren' genaamd.

Reviewer: 

Anna van Sas MA

Anna van Sas heeft de bachelors Duitse taal & cultuur en Taalwetenschap en de master Duitslandstudies afgerond. Tijdens haar studie heeft zij een tijd in Berlijn gewoond en stage gelopen bij de Nederlandse Ambassade op de afdeling Pers- en Culturele Zaken. Ze heeft enkele jaren bij Uitgeverij Intertaal gewerkt als educatief adviseur en redacteur Duits. Daarna heeft zij het Onderwijstraineeship gedaan en hiermee o.a. haar eerstegraads bevoegdheid Duits behaald. Sinds 2014 geeft ze les op een middelbare school in Amsterdam. Naast haar werk als docent is ze freelance redacteur. Ook volgt ze op dit moment de opleiding tot proces-begeleider Lesson Study.