Online nascholing voor leraren
 

Leerlingbetrokkenheid

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

19 februari 2021
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Auteur: 

Ingrid Paalman-Dijkenga

Ingrid Paalman-Dijkenga is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de lerarenopleidingen van hogeschool Windesheim (primair en voorgezet onderwijs) en houdt zich in het dagelijks leven bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en creëren van innovatieve processen binnen het onderwijs. Daarbij is altijd de betrokkenheid en de rol van de leerling uitgangspunt in het proces en product. Vanuit de gedachte dat elke leerling, collega en overige betrokkene een leider is van zijn eigen leer- en werkproces. Ze voerde haar promotieonderzoek uit naar leiderschap voor leren waarbij de rol van de lerende in het leerproces een belangrijk aandachtspunt is. Ze studeerde verandermanagement voor non-profit sector, stond 18 jaar voor de klas, was consultant voor het CPS waarbij de aandacht werd gericht op passend onderwijs en het creëren van passende leerarrangementen voor leerlingen en docenten. Ingrid Paalman-Dijkenga heeft verscheidene publicaties op haar naam staan en recent vertaalde ze, samen met twee onderwijskundigen, het boek Student Voice van Russel Quaglia en Michael Corso naar de Nederlandse context 'Lef om te Luisteren' genaamd.