Online nascholing voor leraren
 

Motiverend lesgeven

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse leerlingen niet optimaal gemotiveerd is voor school. Bovendien is er sprake van een afname van de motivatie van leerlingen naarmate ze ouder worden.

Ben jij benieuwd hoe je de inzet, betrokkenheid en het eigenaarschap van je leerlingen kan vergroten? Volg dan deze cursus en krijg inzicht in de wetenschappelijk onderbouwde zelfdeterminatietheorie.

Je doet kennis op van verschillende typen motivatie en je gaat aan de slag met vijf principes die een positief effect hebben op de autonome motivatie van jouw leerlingen.

In deze cursus wordt gewerkt met realistische voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en krijg je praktische handvatten om motiverend les te geven.

13 februari 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na deze cursus kun je:​

  • verschillende typen motivatie onderscheiden​
  • de effecten van autonome motivatie benoemen ​
  • vijf concrete en effectieve principes beschrijven die autonome motivatie bevorderen​
  • de transfer maken naar en reflecteren op je eigen onderwijspraktijk​
Auteur: 

Aarnoud van Nieuwenhuijze MSc

Aarnoud van Nieuwenhuijze is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters. Motivatiemeesters is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat.