Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 29 november 2020 af.
 

Onderwijskwaliteit en de rol van de onderwijsinspectie

Informatie: 

Wat staat je te wachten als de onderwijsnspecteur bij je school op bezoek komt? Als docent krijg je vooral te maken met de onderwijsinspectie als een of meer inspecteurs je school komen bezoeken. Dit doen ze in de rol van toezichthouder op de onderwijskwaliteit in opdracht van de overheid. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op school goed is. Daarom doet de inspectie onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen voortdurend om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
In deze cursus maak je kennis met de werkzaamheden van de onderwijsinspectie. Je krijgt uitleg over het nieuwe toezicht, zoals dat vanaf 1 augustus 2017 gehanteerd wordt. Ook leer je over het vierjaarlijks onderzoek en de jaarlijkse prestatieanalyse. De cursus gaat in op het waarderingskader op basis waarvan de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld wordt. Daarnaast komt het inspectierapport aan bod en worden de consequenties van de beoordeling behandeld. Wellicht zie je na het volgen van deze cursus ook beter in wat het belang is van toezicht op onderwijskwaliteit.

Deze cursus is geactualiseerd in december 2018.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je omschrijven wat de rol en de werkwijze van de onderwijsinspectie is. Je kunt:

  • aangeven wat de werkwijze van de onderwijsinspectie is
  • uitleggen wat de basis van het onderzoek van de onderwijsinspectie vormt
  • de consequenties van de uitkomsten van een inspectierapport duiden
  • omschrijven welke andere onderzoeken de onderwijsinspectie uitvoert
Docent: 

Martijn Baalman

Martijn Baalman is taalwetenschapper, leermiddelenontwikkelaar en NT2-docent. Ze werkte als docent Nederlands en NT2 in de volwasseneneducatie en op het mbo. Sinds 2012 heeft ze haar eigen bedrijf, MR-taal. Ze werkt als auteur en leermiddelenontwikkelaar voor diverse projecten. Zo heeft ze als auteur onder andere meegewerkt aan Spreektaal, Taalblokken en Succes! Ook is ze als redacteur betrokken bij verschillende lesmethodes voor het mbo. In 2016 is het boek Actief met Taal in de zaakvakken verschenen. Martijn is een van de auteurs van dit boek.