Online nascholing voor leraren
 

Hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs: de 10 belangrijkste vragen

Informatie: 

Dagelijks ontmoet je wel 150 paar ogen die jou verwachtingsvol aankijken. Ze vertrouwen erop dat jij ze ook deze dag weer een stapje verder helpt binnen je vakgebied en in hun persoonlijke ontwikkeling. Je vakgebied is een domein waarbinnen jij hen didactisch iets te bieden hebt. Ook pedagogisch speel je een belangrijke rol in het leven van de leerling; door de leerlingen te trainen in metacognitieve vaardigheden (het van een afstandje bekijken van hun eigen leerproces) leren zij vraagstukken op te lossen en de uitdagingen van het leven aan te gaan. Metacognitie betekent letterlijk ‘denken over denken’ en is het actief monitoren en sturen van cognitieve processen om cognitieve doelen te bereiken. Als docent speel je een cruciale rol in het tot volle persoonlijkheidsontwikkeling komen van de leerlingen en in het vinden van een vakgebied waarbinnen zij hun kennis en expertise zullen vergroten. De rol van de docent binnen het voortgezet onderwijs is steeds minder die van kennisoverdrager en steeds meer die van inspirator, mentor, coach en ‘critical friend’. Al die leerlingen in je klas verwachten iets anders van je. Van die verschillende behoeften uitgaan en hierop inspelen is de dagelijkse uitdaging voor jou als docent. Deze cursus biedt je daartoe kennis, inzichten en handvatten.

1 augustus 2020
Preview video: 

[]

Leerdoelen: 

Na het afronden van deze cursus kun je een hoogbegaafde leerling signaleren en stimuleren middels differentiatie.

Je kunt:

  • de algemene kenmerken van hoogbegaafde leerlingen benoemen
  • de risicofactoren voor de persoonlijkheidsontwikkeling van hoogbegaafde kinderen benoemen
  • het nut en de noodzaak van onderwijsaanpassing voor hoogbegaafde leerlingen benoemen
  • verschillende screeningsinstrumenten benoemen en deze inzetten ten behoeve van onderpresterende hoogbegaafde leerlingen
  • de sociale, emotionele en cognitieve ondersteuningsbehoeften van een hoogbegaafde leerling beschrijven
  • de profielen van hoogbegaafde leerlingen duiden in relatie tot onderprestatie  
  • de regels voor compacten en verrijken benoemen en inzetten
  • het IGDI-model voor gedifferentieerd lesgeven toepassen
  • voor hoogbegaafde leerlingen relevante leerkrachtcompetenties benoemen en door middel van zelfbeoordeling een inschatting maken van het eigen competentieprofiel
  • een persoonlijk ontwikkelplan opstellen gericht op de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen
Auteur: 

Anita Wuestman - Streppel

Anita Wuestman – Streppel is ECHA Specialist in Gifted Education (CBO / Radboud Universiteit Nijmegen). Ze is sinds 2000 werkzaam als expert Hoogbegaafdheid en Kwartiermaker Integraal Talentbeleid voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. In die hoedanigheid werkt zij samen met alle geledingen binnen de keten Leerling – Docent – Schoolleider bij het ontwikkelen en implementeren van breed gedragen talentbeleid. Voor haar bijdrage aan passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen ontving zij in 2015 de Mensa Onderwijs Award. Ze is oprichter van Stichting SquibS, een Gifted Youth Peer Community waar hoogbegaafde jongeren ontwikkelingsgelijken ontmoeten en Hoogbegaafdheid op de kaart zetten door middel van presentaties op (inter)nationale conferenties en studiedagen. Daarnaast is zij partner bij BIG Ideas Foundation voor samenwerking tussen onderwijs in Nederland en Bonaire op het gebied van Hoogbegaafdheid, met als doel de oprichting van het Bonaire Institute for the Gifted als HuB voor de Nederlandse Antillen. In samenwerking met VU Amsterdam, Universiteit Twente en ECHA collega Marijke Schekkerman heeft zij een leerlinggestuurde integrale aanpak voor psycho-educatie en onderzoekend leren geschreven.
Reviewer: 

Brenda Stoffele

Brenda Stoffele is in 2009 afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Ze heeft een paar jaar gewerkt als docent muziek in het Westen van het land. Vervolgens heeft ze in Den Haag bij een digitale uitgeverij gewerkt en scholen geholpen met het implementeren van ICT beleid. Daarna is ze als afdelingsleider havo-vwo aan de slag gegaan op het Edith Stein College in Den Haag en daar 8 jaar werkzaam geweest. Inmiddels heeft ze de master educational leadership afgerond en is ze conrector op het Lyceum Ypenburg. Haar motto is: samen het onderwijs zo vormgeven dat de brug tussen thuis en de maatschappij zo klein mogelijk wordt. Op naar een leven lang leren!