Online nascholing voor leraren
 

Culturele diversiteit in het onderwijs

Informatie: 

Elke docent heeft te maken met culturele diversiteit in de klas. Maar wat houdt dit begrip eigenlijk in? Het gaat niet alleen om verschillen in afkomst, maar ook over verschillende normen en waarden. Hoe kun je recht doen aan de diversiteit van je klassen? En hoe breng je dit over op je leerlingen? Deze cursus neemt je mee door de theorie van stereotypen, het Pygmalion-effect, het wetsprincipe, het socialisatieprincipe en het redelijkheidsprincipe. Deze theorie leert je anders te kijken naar je klas. Daarnaast biedt deze cursus een aantal praktische handvatten zodat je als docent verschillende rollen kunt innemen: die van overdrager van kennis- en vaardigheden, normsteller en -handhaver, rechter, beoordelaar, begeleider en contactpersoon.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Aan het eind van deze cursus kun je:

  • duiden hoe mensen denken over en omgaan met anderen die anders zijn
  • kritisch reflecteren over het eigen denken en handelen met betrekking tot anderen die anders zijn
  • uitleggen wat het generaliserende karakter van het begrip cultuur is
  • op basis van de daaruit voortkomende conclusies omgaan met culturele diversiteit
  • kennis en vaardigheden met betrekking tot het omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs toepassen
Docent: 

drs. Hans van der Heijde

Hans van der Heijde studeerde politicologie, was daarna werkzaam als docent maatschappijleer in het middelbaar onderwijs en is sinds 1990 werkzaam als docent aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Ook was hij redacteur en hoofdredacteur van het vakblad Maatschappij en Politiek. Hij publiceert zowel op zijn vakgebied als ook in romanvorm en is tevens jarenlang werkzaam als bridgejournalist en literatuurrecensent voor de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden.