Online nascholing voor leraren
 

Aandacht voor taal in de beroepsgerichte vakken van het vmbo

Informatie: 

Leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheid bij het vak Nederlands. Maar is dat wel genoeg? In de beroepsgerichte vaklessen zal de docent ook taal gebruiken die nieuw is voor de leerlingen. Bovendien komen leerlingen woorden tegen in leerteksten die ze nog niet kennen. Daarom zullen de leerlingen tegelijk met de vakinhoud hun Nederlands moeten ontwikkelen. Dit gaat niet zomaar. Een docent moet zich daar bewust van zijn en in zijn of haar vaklessen ook aandacht besteden aan taal. Onderwijs waarbij taal- en vakonderwijs geïntegreerd worden noem je taalgericht vakonderwijs.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus weet je wat taalgericht vakonderwijs is, ken je het belang ervan en kun je deze didactiek toepassen in je vaklessen.

Je kunt:

  • het Referentiekader Taal duiden en kun je omschrijven welke eisen gesteld worden aan het taalniveau van een vmbo-leerling
  • een krachtige leeromgeving scheppen met contextrijk onderwijs, interactie en taalsteun
  • werkvormen en technieken die de vaktaalontwikkeling van leerlingen stimuleren toepassen in de lespraktijk
  • de verschillen tussen DAT en CAT beschrijven en kun je de overgang van DAT naar CAT ondersteunen
  • met je kennis over het belang van feedback op taal adequaat reageren op je leerlingen
Docent: 

Martijn Baalman

Martijn Baalman is taalwetenschapper, leermiddelenontwikkelaar en NT2-docent. Ze werkte als docent Nederlands en NT2 in de volwasseneneducatie en op het mbo. Sinds 2012 heeft ze haar eigen bedrijf, MR-taal. Ze werkt als auteur en leermiddelenontwikkelaar voor diverse projecten. Zo heeft ze als auteur onder andere meegewerkt aan Spreektaal, Taalblokken en Succes! Ook is ze als redacteur betrokken bij verschillende lesmethodes voor het mbo. In 2016 is het boek Actief met Taal in de zaakvakken verschenen. Martijn is een van de auteurs van dit boek.