Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 26 oktober 2019 af.
 

Doelen van geschiedenisonderwijs: toen, nu en straks

Informatie: 

Hoe het schoolvak geschiedenis er nu uitziet en welke landelijke doelen er zijn is een gevolg van historische ontwikkelingen en politieke keuzes. Om te kunnen werken met de huidige landelijke doelen en examenprogramma’s is het goed om te weten waarom het huidige schoolvak er zo uitziet. Dat maakt het ook gemakkelijker om eigen keuzes te maken en je eigen doelen te halen. In deze cursus wordt op belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van het schoolvak geschiedenis ingegaan en op de huidige landelijke doelen. Het doel is dat je deze ontwikkelingen kunt koppelen aan jouw lessen. In deze cursus krijg je eveneens informatie over de nieuwste ontwikkelingen en de toekomst van het schoolvak geschiedenis.

26 oktober 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je: 

  • benoemen welke factoren een rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van het huidige schoolvak geschiedenis
  • beknopt aangeven wat de belangrijkste onderdelen van het schoolvak geschiedenis zijn
  • de actuele doelen die er vanuit de overheid gesteld zijn voor het vak geschiedenis omschrijven
  • benoemen wat de nieuwste ontwikkelingen t.a.v. het schoolvak geschiedenis zijn
  • de juiste informatie over actuele ontwikkelingen t.a.v. het schoolvak geschiedenis in de toekomst vinden
  • de doelen die vanuit de overheid gesteld zijn koppelen aan jouw eigen visie en doelen om zo tot een geslaagde geschiedenisles te komen
Auteur: 

dr. Hanneke Tuithof

Hanneke Tuithof werkt als assistent professor bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en zij geeft onderwijs binnen de Graduate School of teaching van de UU. Daarnaast is zij lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg.

Reviewer: 

Geert van Besouw

Geert van Besouw is docent geschiedenis aan KSG De Breul. Daarnaast is hij lid van de havo/vwo-commissie van de landelijke vereniging van geschiedenisdocenten. Ook is hij als lid van de syllabuscommissie betrokken bij het programma van het Centraal geschiedenisexamen en heeft hij aan de adviesgroep voor geschiedenis/mens- en maatschappijvakken voor curriculum.nu deelgenomen.
In de afgelopen jaren is hij ook werkzaam geweest als lerarenopleider aan de pabo van Saxion Hogescholen te Deventer (2001 – 2004) en aan de HU educatieve opleidingen, vakgroep geschiedenis (2011- 2013). Ook verzorgt hij regelmatig workshops over geschiedenisonderwijs en vakdidactiek.