Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 1 september 2019 af.
 

Leefwereld van jongeren: online vs. offline

Informatie: 

Wie werkt met jongeren, en wie geïnteresseerd is in jongeren, heeft er veel aan om te weten wat er in de doelgroep speelt. Het is van belang mythes over jongeren te herkennen. Onderwerpen als gameverslaving en drankmisbruik (comazuipen) komen nog altijd regelmatig terug in de media – en geregeld in de vorm van morele paniek. In deze cursus wordt gepoogd dergelijke mythes uiteen te rafelen in media- en leefwereldcomponenten. Vooral omdat gaming, net als vloggen en muziek belangrijke platforms zijn voor de identiteitsontwikkeling van jongeren.

In deze cursus gaat het over diversiteit herkennen, mythes ontmaskeren en, ten derde, de balans herkennen tussen wat verandert en wat blijft.

1 september 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • het toegenomen belang van online leefwerelden omschrijven
  • herkennen dat online leefwerelden zijn ingeweven in het offline ‘gewone’ leven
  • diversiteit tussen jongeren herkennen en erkennen
  • de relevantie van jeugdcultuuronderzoek duiden
  • het nut van een gecombineerde pedagogische en cultuurkritische blik aangeven
  • herkennen dat onderwerpen als gameverslaving en drankmisbruik vaak gehyped worden en dat daarmee mythevorming ontstaat
  • mythes over jongeren herkennen en in context plaatsen
  • gaming, vlogging en muziek herkennen als belangrijke platforms voor identiteitsontwikkeling
Auteur: 

dr. Joke Hermes

Joke Hermes is sinds 2004 lector Media, Cultuur & Burgerschap bij de onderzoeksgroep Creative Business Studies bij Hogeschool Inholland. Ze is naast haar aanstelling als lector verbonden aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Joke is founding editor van het academische tijdschrift European Journal of Cultural Studies. Hermes doet praktijkgericht onderzoek naar interculturele mediawijsheid en inclusieve communicatie.