Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 30 september 2020 af.
 

Big History: ontstaan van het leven

Informatie: 

Deze cursus is gericht op de eigen vakinhoudelijke kennis rondom het thema 'ontstaan van het leven'. De aarde bruist van leven, maar hoe is dat leven ontstaan, wanneer en waar? En is er ook een vorm van leven buiten de aarde? Dat zijn hele moeilijke vragen. De wetenschap heeft er nog geen volledig antwoord op. Maar sommige puzzelstukjes beginnen intussen in elkaar te passen, zoals hoe oud het leven op aarde is en onder welke omstandigheden het waarschijnlijk is ontstaan. Ook krijgen we steeds meer zicht op de hoofdsplitsingen in de boom van het leven en de vroege evolutie. In deze cursus neemt prof. dr. Nico van Straalen je mee in de (soms tegenstrijdige) theorieën en gegevens. Je maakt kennis met stukken geochemie, microbiologie, biochemie en DNA-onderzoek.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de verschillende kenmerken van het leven benoemen
  • de voor- en nadelen van het hanteren van een formele definitie opnoemen
  • de belangrijkste theorieën voor het ontstaan van het leven, inclusief de wetenschappers die hoofdzakelijk voor die theorieën verantwoordelijk zijn, omschrijven
  • de principes van oxidatie-reductiereacties toegepast op ijzer benoemen
  • uitleggen hoe de geochemie van de atmosfeer veranderd is na het ontstaan van het leven
  • een aantal fossiele gegevens beschrijven en die plaatsen in de ontwikkeling van het eerste leven
  • de structuur van RNA beschrijven en toelichten waarom de RNA-wereld een aantrekkelijk model is voor het ontstaan van het leven
Docent: 

prof. dr. Nico van Straalen

Nico van Straalen is evolutiebioloog en geeft al jaren een cursus Evolutie van de Mens aan studenten Biologie en Biomedische Wetenschappen van de VU. Hij schreef samen met zijn collega Dick Roelofs het boek “Evolueren wij nog?” (AUP, 2017). Met dezelfde coauteur publiceerde hij eerder een standaardwerk over ecologische genoombiologie (“An Introduction to Ecological Genomics”, OUP, 2012, 2006). Hij leidt een onderzoeksprogramma naar de moleculaire mechanismen van aanpassing aan bodemverontreiniging bij ongewervelde dieren. en publiceerde ruim 300 artikelen in internationale tijdschriften samen met zijn vele promovendi. Nico van Straalen is geregistreerd toxicoloog, voorzitter van de subcommissie Landbouw van de Commissie Genetische Modificatie en voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het WIAS (Wageningen). Hij was ook enkele jaren lid van het faculteitsbestuur van de Bètafaculteit van de VU en tijdelijk decaan. Nico van Straalen schrijft een wekelijkse column in de regionale dagbladen van Holland Media Combinatie over allerlei onderwerpen op de grens van wetenschap en maatschappij. Maar bovenal is Nico een enthousiaste docent die zijn kennis graag deelt met jonge mensen.