Online nascholing voor leraren
 

Maatschappijwetenschappen nieuwe stijl: leren denken met concepten

Informatie: 

In deze cursus maak je kennis met het nieuwe examenprogramma voor maatschappijwetenschappen, dat met ingang van augustus 2017 landelijk is ingevoerd. De cursus gaat in op de concept-contextbenadering en op de nieuwe structuur van het programma. Je leert wat de verschillen zijn tussen het oude en het nieuwe programma, welke keuzes je moet maken bij het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en hoe je in opdrachten en toetsing aandacht kunt schenken aan de hogere denkvaardigheden. Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe examenprogramma is dat leerlingen minder bezig zijn met reproductie van feiten en meer met analyseren en het leggen van verbanden. In deze cursus leer je wat de gevolgen van deze keuze voor de examens zijn en hoe je je leerlingen op de nieuwe exameneisen kunt voorbereiden.

Let op: deze cursus is nog niet geaccrediteerd door het lerarenregister.

1 augustus 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

 • in eigen woorden uitleggen wat de concept-contextbenadering inhoudt en wat de doelen van deze benadering zijn.
 • de structuur van het vak MAW onderscheiden:
  • je kunt alle hoofd- en kernconcepten noemen en aan elkaar koppelen
  • je kunt alle voorgeschreven contexten noemen en aan een hoofdconcept koppelen
  • je kunt aangeven wat de plek van actualiteit in het examenprogramma is
  • je kunt aangeven wat SE- en wat CSE-onderdelen zijn
  • je kunt de verschillen tussen het programma voor havo en vwo aangeven
  • je kunt aangeven welke andere contexten in het vak aan de orde kunnen komen
 • een aantal belangrijke verschillen en overeenkomsten noemen tussen het oude en het nieuwe MAW-programma
 • de vier varianten van een PTA en de voor- en nadelen daarvan noemen
 • enkele van werkvormen en opdrachten als voorbeeld nemen waarmee de hogere denkvaardigheden en de cc-benadering in de lespraktijk geoefend kunnen worden en uitleggen op welke denkvaardigheden een opdracht een beroep doet
 • aangeven wat van leerlingen verwacht wordt in het examen
 • zelf een concept-contextvraag of -opgave maken
Auteur: 

drs. Coen Gelinck

Coen Gelinck is bij SLO leerplanontwikkelaar voor de mensĀ en maatschappijvakken in het voortgezet onderwijs geweest. Hij is politicoloog en was leraar maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Op dit moment is hij adviseur bij Pesant.