Online nascholing voor leraren
 

Rekenen met prentenboeken

Informatie: 

In elke kleutergroep wordt dagelijks voorgelezen. Veelal om de woordenschat te vergroten of om begrijpend luisteren te oefenen. Het voorlezen van prentenboeken in de kleuterklas is eigenlijk essentieel om veel redenen. Maar wist je dat prentenboeken ook een bijdrage kunnen leveren aan de rekenontwikkeling?

In deze Extra wordt in ongeveer 15 minuten ingezoomd op het selecteren van prentenboeken met expliciete inhoud in de domeinen meten en meetkunde en welke mogelijke rekenvragen en activiteiten je zou kunnen gebruiken in de klas.

Leerdoelen: 

Na deze E-WISE Extra kun je:

  • praktische tips en ideeën omzetten naar rijke activiteiten voor meten en meetkunde naar aanleiding van een prentenboek
  • vragen stellen om het jonge kind te stimuleren in zijn denken en handelen op het gebied van meten en meetkunde
Docent: 

Diana Gerritsen MD MSc

Diana Gerritsen is onderwijsadviseur, leerkracht, coach, begeleider, spreker en momenteel lerarenopleider aan de Pabo Hogeschool Inholland. Daarnaast is ze vooral iemand die anderen enthousiast krijgt voor het vak Rekenen-Wiskunde.

"Niets is mooier dan (aankomende) leerkrachten aan te moedigen om buiten de kaders te denken, ideeën uit te proberen in hun eigen lessen en te durven onderzoeken wat effectief rekenonderwijs inhoudt. Rekenen zit namelijk in alles om ons heen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden maken we samen elke rekenles een betekenisvolle rekenles. Ik ga niet voor goed onderwijs, maar voor excellent (reken)onderwijs.”