Online nascholing voor leraren
 

Rijke rekenvragen stellen in de les

Informatie: 

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat leraren gedurende een schooldag 60% van wat ze vertellen in de vorm van vragen stellen doen? Rekenmethodes geven meestal suggesties voor rekenvragen ter ondersteuning of ter controle van de gegeven (methode)les. Maar al deze vragen zijn vaak gesloten van aard en gericht op feiten en procedures. Deze Extra helpt je om bewuster rijke(re) rekenvragen te stellen en andere vragen te stellen dan de standaard rekenvragen. Hierbij wordt een beroep gedaan op het reken-wiskundig denken van alle leerlingen (van groep 1 t/m 8) op verschillende momenten tijdens de rekenles.

Leerdoelen: 

Na deze E-WISE Extra kun je:

  • vragen stellen om leerlingen te stimuleren in hun denken en handelen op het gebied van rekenen-wiskunde in verschillende fasen van de les
  • evaluatie- en reflectievragen stellen om leerlingen (bewuster) te laten reflecteren op het rekenproces en hun handelen
Docent: 

Diana Gerritsen MD MSc

Diana Gerritsen is onderwijsadviseur, leerkracht, coach, begeleider, spreker en momenteel lerarenopleider aan de Pabo Hogeschool Inholland. Daarnaast is ze vooral iemand die anderen enthousiast krijgt voor het vak Rekenen-Wiskunde.

"Niets is mooier dan (aankomende) leerkrachten aan te moedigen om buiten de kaders te denken, ideeën uit te proberen in hun eigen lessen en te durven onderzoeken wat effectief rekenonderwijs inhoudt. Rekenen zit namelijk in alles om ons heen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden maken we samen elke rekenles een betekenisvolle rekenles. Ik ga niet voor goed onderwijs, maar voor excellent (reken)onderwijs.”