Online nascholing voor leraren
 

Curriculumherziening: blijf op de hoogte

Informatie: 

Het landelijke curriculum bestaat uit de doelen en inhoud van het onderwijs. De kerndoelen en eindtermen leggen wettelijk vast wat de doelen en inhoud van het onderwijs zijn, beschreven voor een vak, vakkencluster of leergebied. De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. De afgelopen jaren hebben leraren en schoolleiders, daarbij ondersteund door andere experts, voorstellen opgeleverd voor de herziening van het curriculum in het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In deze Extra word je in 15 minuten bijgepraat over de herziening van het curriculum voor het primair onderwijs.

Leerdoelen: 

Na deze E-WISE Extra:

  • ben je op de hoogte van het ontwikkelproces van de curriculumherziening voor het primair onderwijs
Docent: 

dr. Hanneke Tuithof

Hanneke Tuithof werkt als vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en geeft onderwijs binnen de Graduate School of teaching van de UU. Daarnaast is zij tot september 2020 lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg. Zij was in 2019-2020 lid van de commissie herijking van de Canon van Nederland.