Online nascholing voor leraren
 

Rollenspel in hoeken begeleiden

Informatie: 

Spel wordt ook wel de motor voor ontwikkeling van jonge kinderen genoemd. Kinderen die de tijd en de ruimte krijgen om te spelen, zijn betrokken in hun spel en kunnen zich breed ontwikkelen. Rollenspel, ook wel doen-alsof-spel genoemd, vindt vooral in hoeken plaats. In het rollenspel bootsen kinderen de echte wereld, zoals zij deze ervaren, na. Ze ontdekken en ervaren hoe het is om iemand te zijn en allerlei handelingen te doen. Je kunt rollenspel van kinderen begeleiden om de brede ontwikkeling te stimuleren. Een uitgangspunt is daarbij: spel in hoeken kun je niet sturen, maar wel beïnvloeden om kinderen te steunen in hun spel en dit op een hoger niveau te brengen. In deze E-WISE Extra voor de onderbouw, lees je in 15 minuten hoe je een rijke leeromgeving voor het spel kunt creëren en welke interventies je in kunt zetten om het spel goed te begeleiden.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze E-WISE extra kun je:

  • met materialen een rijke leeromgeving creëren om de brede ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen
  • het spel van jonge kinderen gericht observeren
  • interventies in je praktijk uitproberen om het spel in hoeken te begeleiden
Docent: 

Aafke Bouwman

Aafke Bouwman is zelfstandig adviseur, trainer en coach met als expertise het jonge kind en taal-lezen. Zij was onder andere schoolleider en werkte met combinatiegroepen 2-3. Aafke is coauteur van verschillende publicaties over het onderwijs aan het jonge kind en taal-lezen, waaronder Vloeiend van groep 2 naar 3 (2019).

Foto: Dorieke fotografie