Online nascholing voor leraren
 

Handelingsgericht werken

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

19 juni 2020
Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur: 

drs. Noëlle Pameijer

Noëlle Pameijer is school-, kinder/jeugd- en GZ-psycholoog. Zij verzorgde drie jaar het diagnostiekonderwijs bij de vakgroep Orthopedagogiek (Universiteit van Nijmegen), werkte 10 jaar bij het Pedologisch instituut in Amsterdam (GPI, nu Bascule) en 17 jaar in het speciaal basisonderwijs (Annie M.G. Schmidtschool te Hilversum). Sinds 2000 werkt ze als trajectbegeleider bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita. Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders en ouders, verricht samen met hen handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van handelingsgericht werken (HGW) en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met het Ouderplatform en 30 ouders schreef zij het boek “Samen Sterk: Ouders & School”. Zij geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over deze thema’s in Nederland, België, Ierland en Zweden.