Online nascholing voor leraren
 

Close reading, werken aan dieper tekstbegrip

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar we weten ook dat ze het moeilijk vinden. En niet alleen leerlingen, ook leerkrachten vinden het lastig om een effectieve en toch ook boeiende les te geven.

Er zijn nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kan worden door gebruik te maken van voor kinderen interessante, en toch ook complexe prentenboeken en teksten. Die kunnen door jouzelf uitgezocht worden, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan een thema of project in de groep, maar kunnen ook uit een methode komen. De Close Reading-aanpak geeft je mogelijkheden om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden.

Het gaat bij Close Reading om:

  • werken met een prentenboek of tekst die leerlingen uitdaagt tot nadenken
  • het herhaald lezen van een prentenboek of tekst, verdeeld over verschillende lessen
  • het stellen van tekstgerichte vragen die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst of prentenboek te duiken
  • leerlingen veel met elkaar laten praten, discussiëren en schrijven over de tekst

In deze cursus krijg je achtergrondinformatie over wat Close Reading is en hoe de aanpak in elkaar zit. Er worden twee voorbeelden gegeven van een lessenserie: één met een prentenboek en één met een tekst voor de midden- en bovenbouw. De voorbeelden worden ondersteund met video's. De cursus wordt afgesloten met mogelijkheden en tips om Close Reading in te voeren in uw groep en school.

22 april 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

Auteur: 

dr. Dortie Mijs

Dortie Mijs werkt als senior-adviseur taal/lezen en effectieve schoolverbetering bij Expertis Onderwijsadviseurs. Zij begeleidt basisscholen bij het versterking van hun taal- leesonderwijs, onder andere bij de invoering van Close Reading. Dortie is medeauteur van het boek over Close Reading.

Reviewer: 

Tony van Dalen

Tony van Dalen is directeur en taal/leesspecialist bij Expertis Onderwijsadviseurs. Zij is medeauteur van het boek Close Reading. Onderwijs is haar passie. Ze gaat voor het versterken van het begrijpend leesonderwijs in de klas. Geen kind zou de basisschool laaggeletterd mogen verlaten.