Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 16 december 2019 af.
 

Differentiëren: de theorie

Informatie: 

Differentiëren en ICT zijn beide veelgehoorde thema’s in het onderwijs. Deze thema’s gaan heel goed samen. ICT kan namelijk een goed middel zijn om te differentiëren. In deze theoretische cursus wordt eerst aandacht besteed aan de basis van differentiëren en van ICT. Er wordt besproken wat we vanuit de wetenschap weten over differentiëren en over het gebruik van ICT in het onderwijs. Daarna wordt er aandacht besteed aan de koppeling van deze twee thema’s: het differentiëren met ICT. Hierbij worden de effecten besproken en word je aangezet tot het reflecteren op het gebruik van ICT bij het differentiëren. Deze cursus is interessant voor leerkrachten die behoefte hebben aan onderbouwde informatie over differentiëren, het gebruik van ICT en over het differentiëren met ICT. In de cursus hoor je welke keuzes je zou moeten maken als je wilt gaan differentiëren, met of zonder ICT, en wordt besproken welke kansen het je biedt.

16 december 2019
Preview video: 

 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • een definitie van differentiëren in het onderwijs geven
  • uitleggen waarom je zou differentiëren in het onderwijs
  • voorbeelden noemen van individuele verschillen tussen leerlingen op basis waarvan je kunt differentiëren in het onderwijs
  • onderbouwen wanneer je welke vorm van differentiëren in het onderwijs inzet
  • een definitie van ICT in het onderwijs geven
  • voorbeelden noemen van manieren waarop je ICT in kunt zetten in het onderwijs
  • aan de hand van het TPACK-model toelichten hoe je ICT kunt inzetten om je doel te bereiken
  • recente wetenschappelijke effecten van differentiëren met ICT in het onderwijs beschrijven
  • verschillende manieren toelichten van hoe je ICT kunt gebruiken om te differentiëren in het onderwijs
Auteur: 

dr. Carla Haelermans

Carla Haelermans is als onderwijseconoom en universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zij schreef een proefschrift gericht op innovaties in het onderwijs, waarna zij zich verder heeft toegelegd op experimenteel onderzoek in het onderwijs, veelal gericht op de effectiviteit van ICT in het onderwijs, met vaak een focus op adaptief en/of gedifferentieerd werken.

Reviewer: 

drs. Anouk Geelen

Anouk Geelen is afgestudeerd taalwetenschapper en werkt sinds 2008 in het basisonderwijs.  Ze heeft de Master Educational Needs afgerond en is als leerkracht en intern begeleider werkzaam op basisschool de Windroos in Wijk bij Duurstede. Naast haar werk als leerkracht heeft zij meegeschreven aan de rekenmethode Getal en Ruimte junior.