Online nascholing voor leraren
 

Motiverend lesgeven

Informatie: 

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse leerlingen niet optimaal gemotiveerd is voor school. Bovendien is er sprake van een afname van de motivatie van leerlingen naarmate ze ouder worden. Wanneer je motiverend lesgeeft, vergoot je de inzet, betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen. In deze cursus krijg je inzicht in de wetenschappelijk onderbouwde zelfdeterminatietheorie. De zelfdeterminatietheorie beschrijft drie psychologische basisbehoeften die de kans op motivatie vergroten. Je doet kennis op van verschillende typen motivatie en krijgt inzicht in vijf principes die een positief effect hebben op de autonome motivatie van jouw leerlingen. In deze cursus wordt gewerkt met realistische voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en je krijgt praktische handvatten om motiverend les te geven.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:​

  • uitleggen wat de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie zijn
  • verschillende typen motivatie uit de zelfdeterminatietheorie onderscheiden​
  • de effecten van autonome motivatie op het leerproces van de leerlingen benoemen ​
  • vijf concrete en effectieve principes beschrijven die autonome motivatie bevorderen​
  • de transfer maken naar en reflecteren op je eigen onderwijspraktijk​, zodat je motiverend les kunt geven
Docent: 

Pepijn Dousi MSc

Pepijn Dousi is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters.
Motivatiemeesters is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat.

Reviewer: 

Duncan van Hagen

Duncan van Hagen is sinds 1993 fulltime werkzaam in het onderwijs. Hij geeft les aan groep 1/2, is bouwcoördinator en draagt zijn steentje bij aan het managementteam. Naast zijn werkzaamheden op school is hij coach startende leerkrachten voor het bestuur en geeft hij workshops en trainingen in communicatie, leiderschap en het verbeteren van leerkrachtvaardigheden.