Online nascholing voor leraren
 

Populaire mythes rondom ICT in het onderwijs

Informatie: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Bijna dagelijks worden wij gebombardeerd – vaak via onderwijsgoeroes en/of bedrijven - met verhalen over hoe informatie- en communicatietechnologieën ons een revolutie in het onderwijs zullen (moeten) verzorgen. Het probleem is dat de meeste verhalen indianenverhalen of mythes zijn, gebaseerd op ideologie, zogenoemd gezond verstand, of – in de ergste gevallen – winstbejag. Voorbeelden hiervan zijn de mens als multitasker, de leerling als digital native / homo zappiëns, multimedia als leerverbeteraar, en de laptop of tablet als ultiem leergereedschap. Zulke verhalen en mythes zijn nergens op gebaseerd.

Deze cursus zal deze en andere mythes ontzenuwen (en zal duidelijk maken wat je als leerkracht niet moet doen) maar zal ook advies geven over wat je wel moet doen. En dit allemaal gebaseerd op bewijs (evidence-informed).

4 februari 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Deze cursus wordt binnenkort aan het cursusaanbod toegevoegd. 

Auteur: 

prof. dr. Paul A. Kirschner dr.h.c.

Paul A. Kirschner is Universiteitshoogleraar en hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Hij was ook Visiting Professor Onderwijs met een leerstoel in Leren en Interactie in de Lerarenopleiding aan Oulu University (Finland) waar hij ook een Eredoctoraat heeft (doctor honoris causa). Hij heeft zitting gehad in de Onderwijsraad in de periode 2000-2004 en is lid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. Hij is Fellow of the American Educational Research Association, de International Society of the Learning Sciences (ISLS) en van de Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science of the Royal Dutch Academy of Sciences (NIAS-KNAW). Hij was President van de International Society for the Learning Sciences (ISLS) in de periode 2010-2011. Hij is Hoofdredacteur van de Journal of Computer Assisted Learning en Commissioning Editor van Computers in Human Behavior, en auteur van Ten steps to complex learning (Routledge/Erlbaum). Hij schrift ook regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten). Daarnaast is hij medeauteur van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes XL. Hij wordt gezien als expert op veel gebieden en vooral computerondersteund samenwerkend leren (CSCL), het ontwerpen van innovatieve, elektronische leeromgevingen, mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden.