Online nascholing voor leraren
×

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 10 april 2020 af.
 

Snelle snappers: een praktische aanpak voor hoogbegaafdheid

Informatie: 

Hoogbegaafde leerlingen zul je wellicht niet ieder jaar in je groep aantreffen, het blijft dus steeds weer zoeken naar de best passende benadering. Deze cursus biedt je een praktische aanpak om in te spelen op de behoeften van de hoogbegaafde leerling in jouw klas. Waarbij het uitgangspunt is dat jij een bijdrage kunt (gaan) leveren aan de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van deze leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Preview video: 

[]

Leerdoelen: 

Na het afronden van deze cursus kun je een hoogbegaafde leerling signaleren en stimuleren middels differentiatie.

Daarnaast kun je:

  • de algemene kenmerken van hoogbegaafde leerlingen benoemen
  • de risicofactoren voor de persoonlijkheidsontwikkeling van hoogbegaafde kinderen benoemen
  • het nut en de noodzaak van onderwijsaanpassing voor hoogbegaafde leerlingen benoemen
  • verschillende signaleringsinstrumenten voor groeps- en individuele screening op hoogbegaafdheid benoemen en deze inzetten in de eigen klas
  • de sociale en emotionele ondersteuningsbehoefte van een hoogbegaafde leerling beschrijven in een handelingsplan
  • de cognitieve ondersteuningsbehoefte van een hoogbegaafde leerling beschrijven in een individueel leerplan
  • de regels voor compacten van het curriculum benoemen en deze inzetten in je onderwijs
  • voor de eigen groep een lijst opstellen van kwalitatief hoogwaardig beschikbare verrijkingsmaterialen en deze inzetten in je onderwijs
  • voor hoogbegaafde leerlingen relevante leerkrachtcompetenties benoemen en door middel van zelfbeoordeling een inschatting maken van het eigen competentieprofiel
Docent: 

Anita Wuestman - Streppel

Anita Wuestman – Streppel is ECHA Specialist in Gifted Education (CBO / Radboud Universiteit Nijmegen). Ze is sinds 2000 werkzaam als expert Hoogbegaafdheid en Kwartiermaker Integraal Talentbeleid voor het Primair en Voortgezet Onderwijs. In die hoedanigheid werkt zij samen met alle geledingen binnen de keten Leerling – Docent – Schoolleider bij het ontwikkelen en implementeren van breed gedragen talentbeleid. Voor haar bijdrage aan passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen ontving zij in 2015 de Mensa Onderwijs Award. Ze is oprichter van Stichting SquibS, een Gifted Youth Peer Community waar hoogbegaafde jongeren ontwikkelingsgelijken ontmoeten en Hoogbegaafdheid op de kaart zetten door middel van presentaties op (inter)nationale conferenties en studiedagen. Daarnaast is zij partner bij BIG Ideas Foundation voor samenwerking tussen onderwijs in Nederland en Bonaire op het gebied van Hoogbegaafdheid, met als doel de oprichting van het Bonaire Institute for the Gifted als HuB voor de Nederlandse Antillen.
In samenwerking met VU Amsterdam, Universiteit Twente en ECHA collega Marijke Schekkerman heeft zij een leerlinggestuurde integrale aanpak voor psycho-educatie en onderzoekend leren geschreven.

Reviewer: 

Valérie Cramwinckel-Mooijman

Valérie Cramwinckel-Mooijman is na de academische Pabo sinds 4 jaar werkzaam in groep 5 op de Boomgaard in Utrecht. Naast het werk op de basisschool heeft zij in deeltijd haar master Onderwijswetenschappen behaald aan de Universiteit Utrecht. Sinds augustus dit jaar is zij naast groepsleerkracht ook verantwoordelijk voor de verrijkingsklas voor de leerjaren 3 t/m 8 op de Boomgaard.