Online nascholing voor leraren
 

Groepsprocessen: op zoek naar een positief klimaat in de klas

Informatie: 

In deze cursus leer je welke fasen een groepsproces heeft en maak je kennis met de kenmerken van een positieve en negatieve groep. Je ontdekt welke aspecten meespelen bij een groepsproces. Denk hierbij aan de universele behoeften van kinderen volgens de behoeftehiërarchie van Maslow en de ontwikkeling van normen en waarden bij kinderen volgens de theorie van Kohlberg. Een positieve groep kent en handelt volgens waarden die wij in de maatschappij als positief ervaren, vandaar de toevoeging van deze theorie in deze cursus. Tot slot krijg je veel tips op welke wijze je het groepsproces op een positieve manier kunt beïnvloeden in jouw klas. Deze cursus is voor elke leerkracht interessant, maar kan vooral ook de beginnende leerkracht op weg helpen. 

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • benoemen wat groepsprocessen zijn
  • uitleggen welke fasen er zijn bij groepsprocessen
  • de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen m.b.t. groepsprocessen omschrijven
  • benoemen welke kenmerken er zijn bij een positieve en negatieve groep en welke invloed deze kenmerken hebben op het leer- en leefklimaat in de klas
  • verschillende werkvormen inzetten ter bevordering van een positief klimaat in de klas
Docent: 

drs. José Kuijsters

José Kuijsters is orthopedagoog. Ze heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie pedagogiek heeft ze in 1997 Pedagogisch Buro Compane opgericht nadat ze als leerkracht in het basisonderwijs werkzaam is geweest. Bij Compane begeleidt, behandelt en onderzoekt ze kinderen op het gebied van intelligentie, faalangst, weerbaarheid, executieve functies, sociaal/emotionele- en leerproblemen. Daarnaast schrijft ze artikelen voor verschillende onderwijs- en opvoedbladen, ontwikkelt ze lesmateriaal en cursussen en verzorgt ze lezingen/cursussen voor leerkrachten.