Online nascholing voor leraren
 

Rekenen: breuken en verhoudingen concreet maken

Informatie: 

In de bovenbouw van het primair onderwijs komen breuken en verhoudingen aan bod. Veel leerlingen vinden breuken en verhoudingen en het rekenen hiermee lastig. Hoe kun je dit nieuwe onderwerp het best introduceren bij de leerlingen? En hoe maak je deze onderwerpen betekenisvol?
In deze cursus gaat Dolf Janson praktisch in op hoe je volgens hem de leerstof rondom breuken en verhoudingen op een begrijpelijke en aansprekende manier uit kunt leggen en demonstreren hoe ermee gewerkt kan worden. In de cursus wordt toegelicht hoe je de voorkennis van leerlingen in kunt zetten, hoe je leerlingen zelf actief aan het denken kunt zetten en hoe je concrete voorbeelden en materialen kunt gebruiken.

2 april 2021
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van de cursus kun je:

  • kenmerken van breuken als hoeveelheden, breuken als getallen en breuken met een komma beschrijven
  • kenmerken van verhoudingsgetallen beschrijven en drie situaties benoemen waarin verhoudingsgetallen gebruikt worden
  • aan leerlingen duidelijk uitleggen hoe ze kunnen rekenen met breuken en verhoudingen
  • met de leerlingen middels concreet handelen betekenis geven aan het rekenen met breuken en verhoudingen
  • de relatie tussen breuken en verhoudingen aan de leerlingen duidelijk maken
Auteur: 

drs. Dolf Janson

Dolf Janson is zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar en auteur. Hij is zowel expert op het gebied van rekendidactiek als van taaldidactiek. Zijn bureau JansonAdvies is door de Nederlandse daltonvereniging (NDV) erkend als nascholingsinstelling voor leraren. Hij is redacteur van de bladen MeerTaal en Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek en is lid van het redactienetwerk van JSW. Hij publiceert regelmatig in deze en andere bladen. Hij is secretaris van de Ned. Ver. Tot Ontwikkeling van het Reken/WiskundeOnderwijs (NVORWO) en penningmeester van de sectie daltonnascholers en -opleiders van de NDV. Hij werkte als auteur en redacteur mee aan de protocollen Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) voor po, vo en mbo. Zie ook www.janson.academy en www.hettaallab.nl

Reviewer: 

Menno Kolk

Menno Kolk is sinds 2010 werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht van groep 5/6 op de Flambouw in Nigtevecht en als bovenschools onderwijskundig ICT'er (OICT'er) houdt hij zich dagelijks bezig met onderwijskundige vernieuwingen. In beide functies zorgt hij dat digitale leermiddelen en technische leermiddelen op een leuke en een juiste manier ingezet worden in het onderwijs. Sinds 2017 organiseert Menno ook trainingen en geeft hij advies over de inzet van digitale (leer)middelen in het onderwijs. Tevens richt Menno zich op de veranderende wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs.