Online nascholing voor leraren
 

Van primair onderwijs naar praktijkonderwijs - wat moet ik weten?

Informatie: 

Het is voor jou als leerkracht misschien duidelijk wanneer je een leerling het advies vmbo, havo of vwo geeft. Maar het is ook belangrijk om te weten wanneer een leerling nu eigenlijk naar het praktijkonderwijs wordt verwezen, en dat je aan ouders en leerlingen kunt uitleggen wat het voor soort onderwijs is.

Deze cursus geeft je kennis, suggesties en zelfvertrouwen om een passend doorstroomadvies te geven.

1 augustus 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • duidelijk benoemen wanneer een leerling uit het primair onderwijs door kan stromen naar het praktijkonderwijs
  • de opbouw het aanbod en de ontwikkelingsperspectieven van het praktijkonderwijs benoemen
  • de werkwijze van het individuele OPP (ontwikkelperspectief) binnen het praktijkonderwijs omschrijven
  • het belang en de mogelijkheden van certificeren en opleiden binnen het praktijkonderwijs benoemen
  • de grootste partners waarmee het praktijkonderwijs samenwerkt in kaart brengen
Auteur: 

Ivon Oosterbaan M SEN

Ivon Oosterbaan is docent en stagecoördinator in het praktijkonderwijs.

Tijdens één van haar stages voor de lerarenopleiding is zij in aanraking gekomen met het praktijkonderwijs. Na het afronden van de master Special Educational Needs is ze daaruit niet meer weggegaan. Het is een type onderwijs dat blijft uitdagen, met als doel de leerling naar een goede uitstroombestemming te begeleiden. Binnen haar netwerk valt het Ivon op dat ze vaak mag uitleggen waar het praktijkonderwijs als school voor voortgezet onderwijs voor staat. Zij zet zich dan ook graag in voor meer kennis over en een beter begrip van dit onderwijstype.