Online nascholing voor leraren
 

Maakonderwijs: bedenken, ontwerpen en maken

Informatie: 

Ieder kind een uitvinder! Dat is een van de motto’s van het maakonderwijs. De “maakbeweging”, of meer specifiek het maakonderwijs, gaat over het leren door te doen. Het leert kinderen dat ze datgene wat ze bedenken ook zelf kunnen maken, dat ze niet enkel een consument zijn, maar ook een producent. Het gaat over een andere manier van leren en het aanwakkeren van enthousiasme om te leren. En het gaat over samenwerken.
Deze cursus vormt een introductie. Je leert over de inspiratiebronnen - vanuit het onderwijs én daarbuiten - voor het huidige maakonderwijs en de context binnen de actuele 21e eeuwse vaardigheden. Daarna staan vooral de praktische kanten van het maakonderwijs centraal. Zoals, hoe zorg je voor een goed project? Hoe ziet een “maakmiddag” er dan uit? Welke gereedschappen en apparaten zijn er? En welke heb je nodig op school?

1 augustus 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • uitleggen wat maakonderwijs is
  • het maakonderwijs plaatsen binnen het onderwijs in het algemeen en binnen de 21e eeuwse vaardigheden
  • benoemen welke materialen en gereedschappen nuttig zijn
  • benoemen hoe je een eigen maakruimte kunt vormgeven
  • een eigen project formuleren en faciliteren
  • benoemen op welke manier je kunt samenwerken met andere organisaties
Auteur: 

Mirjam Verloop

Mirjam Verloop, ruim vijftien jaar werkzaam als programmeur, waarvan een groot aantal jaar als leidinggevende. Vanuit die rol ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vakgebied, het aanjagen van innovatie en kennisoverdracht. Dat laatste in de vorm van workshop en individuele coaching van collega’s en studenten, gastlessen in het basisonderwijs en Coderdojo’s.
Reviewer: 

Menno Kolk

Menno Kolk is sinds 2010 werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht van groep 5/6 op de Flambouw in Nigtevecht en als bovenschools onderwijskundig ICT'er (OICT'er) houdt hij zich dagelijks bezig met onderwijskundige vernieuwingen. In beide functies zorgt hij dat digitale leermiddelen en technische leermiddelen op een leuke en een juiste manier ingezet worden in het onderwijs. Sinds 2017 organiseert Menno ook trainingen en geeft hij advies over de inzet van digitale (leer)middelen in het onderwijs. Tevens richt Menno zich op de veranderende wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs.