Online nascholing voor leraren
 

Spelen en leren met ICT in de kleuterbouw

Informatie: 

De meeste kinderen komen thuis al op jonge leeftijd in aanraking met ICT. Ze zien hun ouders een smartphone gebruiken en zien oudere broers en zussen achter de computer of tablet leren en spelen. Jonge kinderen bedienen al snel met het grootste gemak allerlei devices. Ze zijn nieuwsgierig en gaan graag ontdekkend aan de slag. Ze verbazen zich haast niet over de ongekende mogelijkheden van ICT. Als leerkracht zorg je voor een uitdagende leeromgeving, waar kleuters spelenderwijs leren. En in deze tijd zijn digitale (leer)middelen daar een onderdeel van. In deze cursus maak je kennis met de mogelijkheden van ICT-gebruik in de kleuterbouw.

1 augustus 2021
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • mogelijkheden benoemen om ICT-gebruik zichtbaar te maken in de kleuterbouw
  • de mogelijkheden van ICT-gebruik in de kleuterbouw benutten
  • geschikt digitaal leermateriaal voor de kleuterbouw vinden, maar ook zelf materiaal maken en delen
  • ICT bewust en zinvol inzetten in de organisatie van het onderwijs in de kleuterbouw
Auteur: 

Harm Hofstede

Harm Hofstede is sinds 1998 zelfstandig ondernemer en verzorgt teambijeenkomsten en gastlessen en levert diensten en producten op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT) voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast staat hij nog wekelijks met de voeten in de klei als groepsleerkracht in het primair onderwijs.