Online nascholing voor leraren
 

Van primair onderwijs naar het vmbo – wat moet je weten?

Informatie: 

Ruim 50% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt het vmbo. Het vmbo is en wordt nog steeds vernieuwd. Het is van groot belang dat docenten weten hoe de structuur van het nieuwe vmbo is en dat je voldoende kennis, suggesties en zelfvertrouwen hebt om een passend doorstroomadvies te geven.

1 augustus 2019
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • een advies uitbrengen in de bovenbouw van het primair onderwijs over de doorstroom naar het voortgezet onderwijs
  • leerwegen, profielen, profielvakken en keuzevakken van het vmbo duiden
  • de programmering van het vmbo in de regio in kaart brengen
  • advies geven aan leerlingen en ouders over de beste doorstroom naar een leerweg in het vmbo
  • kun je in grote lijnen de structuur van het mbo omschrijven en in het perspectief zien van  de eventuele doorstroom van de leerling
Auteur: 

Jan van Nierop

Jan van Nierop is oud-leraar en voorzitter van Stichting Platforms VMBO. Daarnaast is hij ambassadeur van de nieuwe beroepsgerichte programma’s.