Online nascholing voor leraren
 

Ontdek de herijkte Canon van Nederland

Informatie: 

De Canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis. Op 22 juni 2020 presenteerde de commissie Herijking Canon van Nederland de vernieuwde Canon. In deze E-WISE Extra word je in 15 minuten op de hoogte gebracht van de veranderingen in de Canon van Nederland. Ook krijg je praktische handreikingen om de Canon van Nederland te gebruiken in je onderwijs.   

Leerdoelen: 

Na afloop van deze E-WISE Extra kun je:

  • de Canon van Nederland binnen het curriculum van het voortgezet onderwijs plaatsen
  • de vernieuwingen in de Canon van Nederland in je onderwijs integreren
  • informatie en inspiratie vinden om de nieuwe Canon van Nederland in te zetten in je onderwijspraktijk
Docent: 

dr. Hanneke Tuithof

Hanneke Tuithof werkt als vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en geeft onderwijs binnen de Graduate School of teaching van de UU. Daarnaast is zij tot september 2020 lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg. Zij was in 2019-2020 lid van de commissie herijking van de Canon van Nederland.