Online nascholing voor leraren
 

Leerlingen met dyscalculie begrijpen en ondersteunen

Informatie: 

Er zijn steeds meer leerlingen met de diagnose dyscalculie. Deze leerlingen lopen tegen problemen aan bij vakken waar ze moeten rekenen, zoals economie of natuurkunde, als ook bij vakken waarbij jaartallen of kloklezen belangrijk is zoals geschiedenis en Frans. In deze cursus leer je wat dyscalculie precies is, wat het verschil is met rekenproblemen door bijvoorbeeld dyslexie, hoe je leerlingen met dyscalculie kunt herkennen en hoe je ze kunt begeleiden. Niet alleen worden er adviezen gegeven voor in de klas, maar ook hoe je om kunt gaan met toetsen en wat je van de leerling mag verwachten. De cursus bestaat uit een mix van theorie, filmfragmenten van leerlingen met dyscalculie en praktische handreikingen.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • uitleggen wat het verschil is tussen een leerling met rekenproblemen en een leerling met dyscalculie
  • leerlingen helpen bij de belemmeringen die zij ervaren van dyscalculie in het dagelijks leven en op school
  • alert zijn op problemen waar leerlingen met dyscalculie bij verschillende schoolvakken tegenaan kunnen lopen
  • leerlingen met dyscalculie in de klas beter helpen en begeleiden door een juiste instructie, individuele verwerking en toetsing
  • leerlingen met dyscalculie en hun ouders informeren en adviseren
Docent: 

drs. Marije van Oostendorp

Marije van Oostendorp is orthopedagoog generalist en leerkracht en gespecialiseerd in kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Ze doet reken- en dyscalculieonderzoek, adviseert scholen en mbo-colleges en geeft nascholing en college aan psychologen en orthopedagogen. Tevens verzorgt zij de opleiding tot rekenspecialist in het basisonderwijs. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de dyscalculie screener NDS en de test 3DM Dyscalculie. Marije is auteur van het boek Aan de slag met rekenproblemen en de methode Rekensprint Getalbegrip. Marije begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen en werkt twee ochtenden in de week als remedial teacher op een basisschool.