Online nascholing voor leraren
 

Effectiviteit van practica bij de bètaschoolvakken

Informatie: 

Practica zijn in de dagelijks lespraktijk van de bètaschoolvakken, zoals biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek, niet weg te denken. Een aanzienlijk deel van de lessen in deze bètaschoolvakken heeft de vorm van een practicum. Ook in lesmethoden worden practica als een vanzelfsprekende werkvorm gebruikt. Die vanzelfsprekendheid leidt er anderzijds ook toe dat het niet zo gebruikelijk is om vraagtekens te zetten bij het inzetten van practica in de lespraktijk. Vragen die gesteld zouden moeten worden, zijn: Waarom heeft deze werkvorm eigenlijk zo’n prominente plaats in de schoolpraktijk? Welke doelen worden ermee beoogd? En hoe effectief zijn practica in het bereiken van die doelen?

In deze cursus laten we zien welke doelen met practica nagestreefd kunnen worden, hoe effectief verschillende practicumvormen in de regel zijn en hoe practica effectiever kunnen worden gemaakt. Tot slot belichten we een practicumvorm die, gegeven recentere onderzoeksbevindingen, veelbelovend genoemd mag worden: het onderzoekspracticum.

5 november 2020
Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • benoemen welke soorten practica onderscheiden kunnen worden
  • voor elk van deze practicumsoorten aangeven hoe kansrijk zij in beginsel zijn om theorie aan te leren
  • redenen aangeven waarom het moeilijk is om leerlingen theorie te laten leren via (met name traditionele) practica
  • kansrijke manieren benoemen om de effectiviteit van practica in het aanleren van theoretische kennis te verhogen
Auteur: 

dr. Rutger van de Sande

Rutger van de Sande promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven op onderzoek naar relaties tussen vakgerelateerde opvattingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van hun scheikundige kennis.  Hij werkte vanaf 2003 als lerarenopleider en als teamleider van het bètacluster aan de lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen. Sinds 2012 geeft hij als lector leiding aan het lectoraat Bètadidactiek waarin lerarenopleiders en bètadocenten werken aan relevant, uitdagend en inspirerend bètaonderwijs.

Reviewer: 

Dennis van Straalen

Dennis van Straalen heeft na zijn opleiding Industrieel Ontwerpen zijn tweedegraads lesbevoegdheid natuurkunde behaald. Hij komt tijdens zijn werk dagelijks in aanraking met practica. Dennis is sinds drie jaar werkzaam als natuurkundedocent op het Rembrandt College in Veenendaal. Hij geeft natuurkunde aan het eerste tot vierde leerjaar, voornamelijk havo en vwo.